Slobodan Đurić

Novi krst svake godine 1

Novi krst svake godine

Građani Beograda došavši 2. novembra na parastos nevinim žrtvama revolucionarnog terora 1944/45. godine kod Kraljeve česme na Lisičijem potoku, doživeli su dva iznenađenja.

Parastos žrtvama oslobodilaca Beograda 2

Parastos žrtvama oslobodilaca Beograda

Uživajući u oktobarskom suncu na klupi u krugu Ortopedske klinike Banjica razmišljam da li je bilo ovakvo vreme krajem oktobra 1944. godine kada su iz logora Banjica, koji su Nemci raspustili početkom oktobra, da bi ga partizani preuzeli posle 15 dana i u njega počeli da dovode „narodne neprijatelje“, koje je OZNA ispitivala.