Solomonska ostrva

MSP Kosova: Nikakva nota o povlačenju priznanja nezavisnosti nije stigla

Ministarstvo inostranih poslova Kosova nije primilo nikakvu notu o tome da su Solomonska Ostrva povukla priznanje nezavisnosti, prenosiprištinska štampa, iako je prištinska KTV uspela da dobije kopiju dilomatske note koju je ta zemlja poslala Ambasadi Kosova u Australiji o povlačenju priznanja.