srpski i hrvatski lingvisti

Srpski i hrvatski lingvisti zajedno istražuju 1

Srpski i hrvatski lingvisti zajedno istražuju

Pod okriljem projekta Regionalna inicijativa o jezičkim podacima (Regional Linguistic Data Initiative, ReLDI), koji finansira Švajcarska nacionalna fondacija za nauku.