suverenitet

Preti nam gubitak suvereniteta u proizvodnji hrane

Preti nam gubitak suvereniteta u proizvodnji hrane

Ako neka država odluči da sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju prepusti stranim korporacijama suočiće se sa gubitkom suvereniteta u proizvodnji hrane što bi, naročito u kriznim situacijama, moglo da ima katastrofalne posledice.