udruzenje chf

Stav VKS-a o "švajcarcima" razljutio i banke i dužnike 2

Stav VKS-a o „švajcarcima“ razljutio i banke i dužnike

Mišljenje Vrhovnog kasacionog suda kojim su određeni uslovi pod kojima sudovi mogu da valutnu klauzulu u ugovorima o kreditu u švajcarskim francima proglase ništavom, izazvala je nezadovoljstvo i kod banaka i kod dužnika.