valerio magreli

Bataljon u manastiru

Ja sam deset godina predavao na Univerzitetu u Pizi, nakon čega sam prešao na jedan drugi univerzitet, manji, u Kasinu.