Veran Stančetić

Svi u politiku 1

Svi u politiku

Uprkos izraženim tendencijama ka autoritarnosti i potiskivanju demokratije, kako u Srbiji tako i globalno, pametno korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija može biti nova šansa za demokratiju.