zbirka

Knjiga iz jedne liberalne zemlje 3

Knjiga iz jedne liberalne zemlje

Knjiga pod naslovom Bog. Dom. Porodica. “ na nemačkom Wintermorgen “ napisana je u jednoj iliberalnoj zemlji.

Velika država mora imati pisanu istoriju i uređenu zbirku pesama 4

Velika država mora imati pisanu istoriju i uređenu zbirku pesama

Zbirka „Manjošu“ ima dvadeset tomova, sadrži 4.516 pesama, od toga 4.207 pesama forme „tanka“, kratke pesme u metričkom obrascu od „5/7/5/7/7“ slogova. Ona je, na taj način, predodredila da „tanka“ bude gotovo jedina forma u japanskom pesništvu u kasnijem, hiljadugodišnjem periodu.

Zbirka priča u formi triptiha 5

Zbirka priča u formi triptiha

Zbirka priča „Neke slike sveta“ autorke Lele Jovanović pojavila se nedavno u izdanju IK „Albatros plus“. Prvi put u književnosti zbirka priča napisana je u formi triptiha, ali i o nekim slavnim ličnostima (Če Gevara, Antoni Gaudi) pisano na literaran način, saopštava izdavač.