zemljotresi

Čekaju li Civilnu zaštitu bolji dani? 3

Čekaju li Civilnu zaštitu bolji dani?

Na usvajanje u Narodnoj Skupštini čekaju, pored ostalih, i dva zakona koji će u mnogome doprineti efikasnijoj i sadržajnjoj saradnji lokalnih samouprava i njihovih javnih uprava.