Nove optužbe protiv ombudsmana Pašalića 1

Dragana Grabovica, koja je najavila da će podneti tužbu protiv ombudsmana Zorana Pašalića za mobing, tvrdi za Danas da njen slučaj nije jedini, već da i drugi zaposleni trpe neprofesionalni tretman u toj instituciji.

Kako ističe Grabovica, dešavalo se niz situacija koje su, po njenom mišljenju, ugrožavale radnopravni status zaposlenih u instituciji Zaštitnika građana i bez sumnje urušavale dostojanstvo zaposlenih.

– Jedan od neobjašnjivih postupanja zaštitnika građana Zorana Pašalića je prema koleginici koja tu radi 12 godina. U junu prošle godine, ona je ukazala neposrednoj rukovoditeljki, pomoćnici generalnog sekretara da trpi neprimereno postupanje, te da ne može da izdrži toliku dozu šikaniranja, stresa, pretnji i straha i da njeno ponašanje prema njoj predstavlja zlostavljanje. Molila je da takvo ponašanje prestane. Ubrzo, u julu otvara bolovanje zbog održavanja trudnoće. Sledećeg dana saznaje da će biti premeštena na drugo radno mesto. Nažalost, dolazi do spontanog pobačaja i na bolovanju ostaje do oktobra 2020. godine, iako lečenje nije završeno, odnosno, i dalje traje – priča Grabovica za naš list.

Dodaje da je ta njena koleginica u četrdesetim godinama, da se bori da se ostvari kao majka i da je teško podnela što se trudnoća završila pobačajem.

– Podnosi zahtev za korišćenje godišnjeg odmora za 2020. godinu, međutim, zahtev se odbija uz obrazloženje da ga „zbog potreba posla“ u Sektoru za normativne poslove ne može koristiti. Istog dana, pred kraj radnog vremena rukovoditeljka joj uručuje rešenje o premeštaju na drugo radno mesto, „zbog potrebe posla“ u u drugom sektoru. Zatečena je i zbunjena, pitajući se gde su stvarne potrebe posla i to u momentu kada se bori sa posledicama i komplikacijama usled spontanog pobačaja i dugotrajne borbe sa sterilitetom, sve u uslovima epidemije kada je i sam pristup zdravstvenim ustanovama i lečenju otežan – ukazuje Grabovica.

Naša sagovornica naglašava da je njena koleginica, premeštajem iz jednog u drugi sektor dovedena u nepovoljnu situaciju, jer su uslovi radnog mesta na koje je premeštena mogli da doprinesu pogoršanju zdravstvenog stanja u tom trenutku i da utiču na dalju borbu za ostvarenje materinstva.

Grabovica objašnjava da je termin premeštaj „zbog potreba posla“ uveden kao diskreciono pravo poslodavca da se rukovodeći zahtevima posla izvrši premeštaj zaposlenog ili zaposlenih.

– Međutim, to pravo nije neograničeno i ne daje pravo poslodavcu da proizvoljno bez jasnih kriterijuma i konkretnijih razloga koristi ovo pravo. S pravom se postavlja pitanja da li je „potreba posla“ u rešenju o godišnjem odmoru iskorišćeno u njenom slučaju kako bi se prikrila diskriminacija uz primenu zakona – ukazuje Grabovica i dodaje da to nije najgore što se desilo njenoj koleginici.

– Naime, Republički fond za zdravstveno osiguranje obavestio ju je u martu 2021. da je Zaštitnik građana tražio proveru opravdanosti njenog bolovanja za period koji se vezuje za spontani pobačaj. Prethodno je poslodavac nije informisao da će tražiti proveru od Fonda, što je dodatno uznemirilo. Iako poslodavac ima po zakonu pravo da traži veštačenje u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sporni su razlozi i motivi koji su doveli do provere opravdanosti bolovanja u vreme održavanja trudnoće i nakon pobačaja. Pre svega, ponižavajući je položaj u kome se našla moja koleginica, a ponižene smo bile i mi, njene koleginice, kada smo videle kako se institucija za zaštitu ljudskih prava ophodi prema ženama koje se bore za svoje potomstvo, navodi Grabovica.

Ona napominje da je posebna oblast kojom se bavi Zaštitnik građana upravo oblast prava žena.

Drugi slučaj neprofesionalnog tretmana, dodaje Grabovica, desio se njenoj koleginici koja je iz institucije Zaštitnika građana otišla u julu 2020. godine, nakon što su protiv nje pokrenuta dva disciplinska postupka.

– Na odlasku, svim zaposlenima, na službeni mejl je poslala oproštajno pismo u kome je navela razloge njenog odlaska. Uskoro se njeno pismo pojavilo i u jednom od medija. U septembru 2020. godine, svi zaposleni su dobili mejl prve zamenice zaštitnika građana Jelene Stojanović za rodnu ravnopravnost i prava deteta. Naslovljen na privatni mejl te koleginice, u njemu su se našli i službeni mejlovi svih zaposlenih, sa obaveštenjem da su zbog navedenog pisma koleginice iz jula 2020. godine, Zoran Pašalić i Jelena Stojanović protiv nje pokrenuli sudske postupke, dva parnična za naknadnu štetu i jedan krivični. Zaposleni su dobili i skenirane prve strane navedenih tužbi, sa prijemnim pečatom suda. Nakon toga, dve koleginice su tražile pojašnjenje zašto nas obaveštavaju o svojim privatnim tužbama. Zoran Pašalić ih je pojedinačno pozvao u svoj kabinet, obavio razgovor i protiv jedne od njih, ubrzo, pokrenuo disciplinski postupak – ističe Dragana Grabovica, koja je nedavno najpre za N1 iznela tvrdnje o neprofesionalnom tretmanu koji doživljava na poslu i odnosu koji prema njoj ima ombudsman Pašalić i njegova zamenica.

Grabovica je rekla Danasu da je tužba za mobing protiv Pašalića spremna i da će uskoro biti podneta Višem sudu u Beogradu.

S druge strane, Pašalić tvrdi da nije bilo nikakvog mobinga, kao i da se protiv Grabovice vodi disciplinski postupak zbog toga što je nemarno i nesavesno radila tokom 2019. godine, jer nije nadzirala rad koleginice koja u toj godini nije rešila čak 87 predmeta.

Pašalić za Danas: Pokrenuto pet disciplinskih postupaka

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ističe za Danas da postoje razlozi zašto se vode disciplinski postupci protiv Dragane Grabovice i drugih. Na naše pitanje koliko je pokrenuto disciplinskih postupaka otkako je on na funkciji ombudsmana, Pašalić odgovara da ih je pokrenuto pet.

Što se tiče novih optužbi na njegov račun od Grabovice, koja je u ime njenih koleginica pričala za naš list, Pašalić naglašava da to što je neko imao spontani pobačaj nema veze s tim što je premešten na drugo radno mesto, jer je tek po povratku sa bolovanja i zbog potreba posla, ta osoba premeštena. Povodom drugog slučaja koji je navela Grabovica, da se protiv bivše koleginice vode dva sudska postupka, Pašalić navodi da sled događaja takav da su protiv te žene prvo pokrenuta dva disciplinska postupka, pa je ona otišla iz institucije, a potom napisala oproštajni mejl.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.