Oglasio se Sportski savez Srbije posle pisanja Danasa da radnici u Kuli nisu dobili plate osam godina 1foto: annca / Pixabay

Nakon pisanja Danasa da radnici Sportskog saveza opštine Kula (SSOK) nisu primili platu punih osam godina, tvrdeći da se u toj oštini nezakonito odvija raspodela sredstava za sport, oglasio se i Sportski savez Srbije, koji u odgovoru na naš tekst navodi da Sportski savez opštine Kula (SSOK) ne može da se finansira iz budžeta opštine Kula, kao i drugi teritorijalni sportski savezi, iz više razloga.

U naknadnom odgovoru, navodi se da je rešenjem Poreske uprave od 30. avgusta 2018. godine, Sportskom savezu opštine Kula je oduzet dodeljeni PIB jer nije poreskom organu prijavio promenu sedišta i adrese, odnosno, da je SSOK u Agenciji za privredne registre kao svoje sedište prijavio opštinu Kula, ulica Lenjinova 11, a Poreska uprava je utvrdila da se Savez ne nalazi na toj adresi.

„Da apsurd bude veći, ta adresa i dalje se vodi u Agenciji za privredne registre kao adresa sedišta Sportskog saveza opštine Kula“, navode iz Sportskog saveza Srbije.

Dalje ističu da je rešenjem od 21. januara 2019. godine, Pokrajinski sportski inspektor je utvrdio da SSOK ne ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, jer ne poseduje odgovarajući kancelarijski prostor sa potrebnom kancelarijskom opremom, te je Savezu privremeno zabranio obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti do ispunjenja uslova, ostavljajući mu rok od 30 dana da ovaj uslov ispuni.

To rešenje postalo je konačno 5. aprila 2019, kada je Savezu dostavljeno rešenje Ministarstva omladine i sporta od 18. marta iste godine, kojim je odbijena žalba SSOK Kula kao neosnovana.

Kako u roku određenom za izvršenje izrečene mere po rešenju pokrajinskog sportskog inspektora od 21. januara 2019. godine, SSOK nije dostavio dokaz da je otklonio utvrđene nedostatke, Pokrajinski sportski inspektor je rešenjem od 18. avgusta 2018. utvrdio da postoje okolnosti za prestanak SSOK, u skladu članovima Zakona o sportu.

Na navedeno rešenje SSOK je izjavio žalbu koja je rešenjem Ministarstva omladine i sporta od 16. jula 2019. odbijena kao neosnovana.

„Sportski savez Srbije nema saznanja da li je protiv navedenih rešenja pokrenut upravni spor. Uvidom u nadležni registar kod Agencije za privredne registre može se konstatovati da Sportski savez opštine Kula nije brisan iz Registra i da se još vodi kao aktivna organizacija“, ističu u odgovoru.

Rešenjem Ministarstva omladine i sporta od 30. jula 2019, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi da Sportski savez Srbije privremeno ostvaruje nadležnosti SSOK, te prema Zakonu o sportu, SSS privremeno ostvaruje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza jedinice lokalne samouprave u određenoj jedinici lokalne samouprave u kojoj nije obrazovan teritorijalni sportski savez ili on ne funkcioniše u skladu sa Zakonom o sportu.

Istim zakonom propisano je da, kako ističu, ne ministar već Ministarstvo omladine i sporta, donosi rešenje, kojim utvrđuje ispunjenost uslova da Sportski savez Srbije privremeno ostvaruje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza određene jedinice lokalne samouprave.

Donošenjem rešenja od strane Ministarstva omladine i sporta, SSS je preuzeo nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza za opštinu Kula, ali nije preuzeo SSOK jer tim sportskim savezom u skladu sa članom 52. Zakona o sportu upravljaju isključivo njegovi članovi, a Sportski savez Srbije nije član Sportskog saveza opštine Kula, već obratno.

SSS je 9. avgusta 2019. godine doneo, u skladu sa svojim Statutom, odluku o obrazovanju Sportskog odbora za opštinu Kula i time preuzeo privremeno ostvarivanje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza.

„Te nadležnosti se u potpunosti ostvaruju pa su tako i predloženi nadležnom organu opštine Kula programi organizacija u oblasti sporta u opštini Kula za 2019, 2020,2021, 2022 i 2023. godinu, u skladu sa Zakonom o sportu“, ističu.

Nakon što je preuzeo privremeno ostvarivanje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza za opštinu Kula, Sportski odbor je izvršio uvid u predloge koji su podnošeni od strane Sportskog saveza opštine Kula za finansiranje određenih programa u oblasti sporta u toj opštini za 2019. i 2020. godinu.

Tada je, kako naglašavaju, i konstatovao da ti predlozi ni po svojoj formi ni po sadržini nisu podneti u skladu sa članovima Zakona o sportu, i odredbama Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, koji se prema Zakonu o sportu shodno primenjuju i na odobravanje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave. Zbog toga su podneti potpuno novi predlozi programa, navodi Sportski savez Srbije u odgovoru.

Da podsetimo, radnici Sportskog saveza opštine Kula (SSOK) od 2014. godine nisu primili platu, zbog čega su se u više navrata obratili na adrese više državnih organa, ali nisu dobili nikakve odgovore, tvrdeći da se sve vreme u toj vojvođanskoj opštini nezakonito i netransparentno odvija raspodela sredstava za sport.

U jednom od dopisa premijerki Ani Brnabić, kojoj su se obratili četiri puta, navodi se da je do sada napravljena šteta u iznosu od 201 milion dinara nezakonito raspoređenih sredstava u sportu, ali i neisplaćenih zarada, poreza, doprinosa na zarade, koje pokušavaju da prikriju.

O svemu tome su, kako su istakli, upoznati između ostalog, i Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Srbije i druge instance, koje optužuju da saučestvuju u „prikrivanju nezakonitih radnji u opštini Kula u vezi sa raspodelom sredstava za sport“.

Više informacija iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.