Nakon pisanja Danasa o preoranim pašnjacima na Fruškoj gori: Gradonačelnica Sremske Mitrovice kaže da je inspekcija na terenu 1Nekada prirodni biser, danas oranice, foto: OŠFG

Nakon pisanja Danasa kako je preorano govoto 30 hektara pašnjaka, prirodnog bisera Fruške gore između Grgurevaca i Šuljma, Svetlana Milovanović, gradonačelnica Sremske Mitrovice, kaže da oni nisu imali saznanja šta se dešava na pomenutim parcelama, ali da kontrolu svakako treba da obavlja resorno Ministarstvo.

Lokalni poljoprivrednik dobio je na 15 godina 30 hektara pašnjaka po ceni nešto višoj od 1000 evra, za ispašu svoje stoke.

Na pašnjacima koji se delom nalaze i u Nacionalnom parku Fruška gora, žive i zaštićene vrste životinja i biljaka.

Nažalost, dobar deo pašnjaka od januara je preoran, a ko je to učinio, nadležni još utvrđuju.

Kako kaže Milovanović za Danas, Gradska uprava za poljoprivredu Sremske Mitrovice do sada nije imala saznanja da su obavljene aktivnosti na pomenutim parcelama suprotno propisima.

– Napominjemo da Gradska uprava za poljoprivredu do sada nije dobila ni jedan usmeni, niti pismeni podnesak, u vezi navedenog pitanja. Provera načina korišćenja pomenutih parcela, kao i nadležnosti nad sprovođenjem Zakona o poljoprivrednom zemljištu i propisa donetih na osnovu njega, je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – rekla je Milovanović.

Prema saznanjima Gradske uprave za poljoprivredu, kako dodaje gradonačelnica, u toku je inspekcijski nadzor koji sprovodi republička poljoprivredna inspekcija na terenu, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

– Gradska uprava za poljoprivredu Sremske Mitrovice će pružiti svu neophodnu pomoć, kako bi se nepravilnosti otklonile – nastavila je Milovanović.

Poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini raspolaže i upravlja Republika Srbija preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koristi se prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

Članom 64. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini daje u zakup javnim oglašavanjem, odnosno javnim nadmetanjem u dva kruga.

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, sprovodi elektronskim putem preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja.

Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, zaključuju se ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini između Ministarstva i zakupca i isti su definisani članovima koje ugovorene strane moraju poštovati.

Više informacija iz Novog Sada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari