Trebaju li u Kraljevu „đačke ekološke klupe“ i za donosioce odluka? 1Foto: Z.Nikolić

„Danas sadimo cveće i govorimo o zaštiti životne sredine, a za đake koji su u proteklih nekoliko nedelja skupljali ambalažu i sve ono što je nekada završavalo na ulici, u našim rekama i na mestima gde smeću nije mesto, imamo i simbolične poklone“, izjavio je danas gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić u Osnovnoj školi „Dimitrije Tucović“  gde je treći put za redom održana ekološka akcija u okviru projekta „Eko tim“.

Projekat već tri godine sprovodi JKP „Čistoća“ Kraljevo u saradnji sa Odsekom za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva.

Trebaju li u Kraljevu „đačke ekološke klupe“ i za donosioce odluka? 2
Z. Nikolić

U fokusu projektnih aktivnosti je edukacija najmlađih Kraljevčana učenika petih razreda osnovnih škola i starijih razreda o tome šta je to otpad, koji su načini njegovog tretmana sa akcentomna njegovu reciklažu, pojasnila je Neda Stefanović, specijalista za zaštitu životne sredine koja je u JKP Čistoća zadužena za ovaj projekat i naglasila da su, u predhodne tri godine obiđene sve osnovne škole na teritoriji grada Kraljeva.

Direktorka Osnovne škole „Dimitrije Tucović“ Dragana Đurović, je istakla da je najvažnije da se ekološka svest razvija od ranog uzrasta. Pojasnila je da  škola ima mesta gde se skladišti papir za otpad koji se ponovo koristi, a đaci skupljaju i limenke, plastične flaše i učestvuju u akciji „Čep za hendikep“, čime pomažu drugima štiteći okolinu.

Trebaju li u Kraljevu „đačke ekološke klupe“ i za donosioce odluka ?

Nema sumnje da je projekat „Eko tim“ koji sprovodi JKP „Čistoća“ Kraljevo u saradnji sa Odsekom za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva, vredan pažnje i pohvale. Ceneći realno stanje u gradu u kome je prema nekim podacima oko 62 odsto domaćinstava pokriveno organizovanim sakupljanjem i odlaganjem otpada, edukacija iz međunaslova je više nego potrebna, sudeći bar prema „novijoj istoriji“ postupanja  donosioca odluka u vezi sa rešavanjem problema komunalnog otpada. Na više nego neuslovnoj, nesanitarnoj gradskoj deponiji, tačnije rečeno smetlištu formiranom još daleke 1971. godine, za čiju upotrebu su inače sve „dozvole“ istekle, najpre 2009. godine, a posle „produžetka važenja“ i 2017.

Te 2017. godine u junu, javnost je pompezno obaveštena kako će projektantski biro Seureka, koji pripada velikoj, moćnoj francuskoj multinacionalnoj korporaciji specijalizovanoj za  tretman otpadnih voda i upravljanje vodama,  ali i za brojne druge komunalne delatnosti, za 18 meseci izraditi Studiju opravdanosti izgradnje zajedničke deponije za Paraćin, Trstenik, Vrnjačku Banju, Rašku i za grad Kraljevo.

Te lokalne samouprave su na izričiti zahtev Ministarstva finansija Francuske i fonda FASEP, tada  formirale preduzeće „Regioni Kraljevo“ d.o.o. za bavljenje ovim poslovima. U međuvremenu, pisali su neki mediji, predlagano je desetak mogućih lokacija, a odlučivaće se navodno o lokacijama  u blizini sela Vitanovac i Zmajevac. U decembru 2019.  saopšteno je da je na teritorij grada Kraljeva, otkriveno i mapirano 80 divljih deponija.

Budžet grada za 2020. godinu od 3.984.738.268 dinara najavljivan pred usvajanje kao nikad veći, nedavno je  „skresan“ na 3.799.539.236,54 dinara pa su i planirana izdvajanja za Program zaštite životne sredine, sa planiranih 192.451.070 dinara ili 4,3 odsto budžeta smanjena na 177.451.070dinara ili 4 odsto budžeta.

Za utehu je da je planiranih 0,18 odsto budžeta grada Kraljeva  za 2020. godinu ili 34.002.070 dinara za upravljanje komunalnim otpadom, duplirano i na uštrb  smanjenja iznosa planiranog za upravljanje otpadnim vodama, i sada iznosi 64.002.070 dinara.

Krajem prošle godine Ministarstvo zaštite životne sredine, odobrilo je gradu Kraljevu 20.326.069,50 dinara za realizaciju prve faze Projekta sanacije gradske deponije u Kraljevu za radove na eksploataciji pozajmišta materijala i izradu objekta za sakupljanje procednih voda. Konzorcijumu koga čine dve firme iz Pančeva i „Zapadna Morava“ iz Kraljeva, ugovorom su avgusta ove godine povereni navedeni poslovi sanacije gradske deponije u Kraljevu.

U Kraljevu se i dalje ne vrši nikakva selekcija komunalnog otpada, sloj naslaganog otpada na smetlištu na lokalitetu „Kulagića ada“ je sve veći i veći…

Lepo je dakle, da mlade edukujemo o komunalnom otpadu, ali čini se da je vreme da u „Đačke eko klupe“ u Kraljevu  sednu i odgovorni.

Jer učiti decu o tretmanu komunalnog otpada godinama i decenijama, a malo šta (u)raditi za trajno rešavanje problema komunalnog otpada nije lepo.

Možda se neko edukovano dete, kad već neće stariji, seti i pita odgovorne u Kraljevu zašto nema trajnog rešenja problema tretmana i odlaganja komunalnog otpada?