"Nema igranja, od ovog bukvalno zavisi naša budućnost": Šta znači izjava Miloša Vučevića da se mora povesti računa o udžbenicima iz nekoliko predmeta? 1Foto: FoNet/Peđa Vučković

„U cilju očuvanja identitetske socijalizacije, smatram da se mora povesti računa o udžbenicima od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, iz oblasti srpskog jezika, istorije i geografije, a na mlađem uzrastu iz poznavanja prirode i društva“, poručio je premijer Miloš Vučević, prilikom predstavljanja svog ekspozea u Skupštini Srbije.

Definisanje ovog sadržaja, kako je dodao, „vršiće se po najvišim standardima i transparentno, zato što u predmetnoj materiji mora da postoji jasan pravac i jasna orijentacija“.

– Nema igranja oko najvažnijih tema iz ove oblasti, jer od ovog bukvalno zavisi naša budućnost. Mi kao država moramo da jačamo svoj koren i svoje utemeljenje – kazao je Vučević, bez preciziranja da li to znači novu reformu nastavnih programa iz pomenutih predmeta i posledično izradu novih udžbenika.

Biće da je Vučević zapravo govorio o budućim nacionalnim čitankama čija upotreba u osnovnim i srednjim školama treba da počne od iduće školske godine.

Taj rok definisan je u poslednjim izmenama Zakona o udžbenicima kada je postalo jasno da je vlast odustala od ideje da pravi jedinstvene udžbenike za srpski jezik i književnost, istoriju i geografiju, te se umesto toga opredelila za nacionalne čitanke.

Bila je to izlazna strategija nakon velikih obećanja da će država pisati udžbenike za „identitetske“ predmete koji treba da posluže proširivanju saznanja i za jačanje nacionalne svesti učenika.

Nacionalne čitanke su u zakonu definisane kao obavezno nastavno sredstvo, namenjeno svim đacima osnovnih i srednjih škola.

Planirano je da budu urađene četiri čitanke: jedna će biti za đake prvog i drugog razreda osnovne škole, druga za trećake i četvrtake, treća čitanka predviđena je za učenike od petog do osmog razreda, a četvrta za sve razrede srednje škole.

Zakon predviđa da ove publikacije izdaje javni izdavač, u ovom slučaju Zavod za udžbenike, u kome za Danas kažu da je izrada rukopisa za sve nacionalne čitanke u toku i odvija se u skladu sa zadatim rokovima.

„Rukopise pregledaju recenzenti izabrani putem javnog poziva i uz to će biti odobreni od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Obuhvataju sadržaje programa predmeta srpski jezik i književnost, svet oko nas, priroda i društvo, istorija, geografija, likovna kultura i muzička kultura. Zavod za udžbenike radi svim raspoloživim kapacitetima u cilju realizacije projekta. U skladu s tim očekujemo završetak izrade nacionalnih čitanki u predviđenim rokovima“, navode iz Zavoda za udžbenike.

U toj izdavačkoj kući nisu odgovorili na naše pitanje u čemu će se ove publikacije razlikovati u odnosu na sadržaje postojećih udžbenika iz pomenutih predmeta, već su nas uputili na Ministarstvo prosvete, koje do objavljivanja ovog teksta nije odgovorilo na pitanja Danasa.

Isto pitanje uputili smo i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), koji će pregledati rukopise čitanki pre nego što dobiju „zeleno svetlo“ da mogu da se koriste u školama.

– Sadržaje nacionalnih čitanki treba da osmisle timovi koje je angažovao Javno preduzeće „Zavod za udžbenike“, što znači da mi ne možemo sa sigurnošću navesti razlike između udžbenika za obavezne predmete i nacionalnih čitanki. Nacionalne čitanke će verovatno imati integrišuće sadržaje iz predmeta srpski jezik i književnost, svet oko nas/priroda i društvo, odnosno istorija i geografija), likovna kultura i muzička kultura u cilju razvijanja ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanja svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji, poštovanja i negovanja srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina na prostoru Srbije, razvijanja interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine. One bi trebalo da motivišu nova saznanja i istovremeno razvijaju ljubav prema otadžbini i njenim stanovnicima“, ističu u ZUOV-u.

Upravo ovaj cilj korišćenja nacionalnih čitanki istaknut je u Zakonu o udžbenicima, koji propisuje i da se „sredstva za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije“.

Zakon takođe predviđa da način i rokove dodele i vraćanja nacionalne čitanke utvrđuje Vlada.

Koliko će državnu kasu koštati ovaj projekat, u kom tiražu će čitanke biti štampane, da li, ako ih đaci budu dobijali besplatno, ostaje ranija najava da će ih vraćati na kraju školske godine kako bi mogle da budu ustupljene narednim generacijama učenika – sve su to pitanja na koja Ministarstvo prosvete nije želelo da odgovori Danasu.

Nova ekonomija je krajem februara ove godine objavila da je Ministarstvu prosvete raspoređeno 320 miliona dinara (2,7 miliona evra) iz tekuće budžetske rezerve za finansiranje pripreme i nabavke nacionalne čitanke, za sve učenike osnovnih i srednjih škola koji ostvaruju obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku za školsku 2024/2025. godinu.

Ova sredstva su i prvobitno, prema budžetu za 2024, bila namenjena Ministarstvu prosvete, samo za projekat izgradnje obrazovno-naučnih centara. Međutim sada se novac namenjen za taj projekat prenosi u tekuću budžetsku rezervu, a potom raspoređuje Ministarstvu prosvete za projekat „Nacionalna čitanka“, objavio je pomenuti portal.

Autori od integriteta

Kada je reč o načinu izrade ovih publikacija zakon predviđa da javni izdavač obrazuje autorski tim za pripremu nacionalne čitanke i to pojedinačno za svaki nivo izrade nacionalne čitanke.

Javni izdavač raspisuje javni poziv za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Autorski tim čine lica sa integritetom i autoritetom u oblasti za koju su izabrani. Javni izdavač raspisuje i javni poziv za izbor članova recenzentske komisije na isti način kao i za izbor članova autorskog tima za pripremu nacionalne čitanke.

Recenzentska komisija za nacionalnu čitanku ima najmanje pet članova, pri čemu dva člana obavezno moraju da budu nastavnici visokoškolske ustanove ili naučni savetnici odgovarajućeg instituta, a tri člana obavezno moraju da budu iz reda nastavnika koji neposredno učestvuju u izvođenju nastave.

Stručnu ocenu kvaliteta nacionalne čitanke daje komisija koju iz reda zaposlenih obrazuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, bez prava na naknadu. Ukoliko u Zavodu nisu zaposlena lica sa odgovarajućim obrazovanjem, angažovaće se druga stručna lica za odgovarajuću oblast za koju je dostavljen rukopis nacionalne čitanke. Ministar odobrava nacionalne čitanke, na predlog Zavoda.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari