APR počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga 1Foto: Pixabay/ Firmbee

Agencija za privredne registre (APR) od danas počinje da vodi Registar pružalaca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga koju izdaje Кomora ovlašćenih revizora.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga predstavlja potpuno novi registar ustanovljen Zakonom o računovodstvu, u kojem treba da se vode podaci o pružaocima računovodstvenih usluga, kao posebnoj kategoriji pravnih lica i preduzetnika.

Oni koji žele da pružaju računovodstvene usluge moraju da ispunjavaju posebne uslove, odnosno da imaju dozvolu za taj posao koju izdaje Кomora ovlašćenih revizora, i moraju da budu upisani u novi registar APR-a najkasnije do 1. januara 2023. godine.

Do tog dana, svi koji žele da nastave sa obavljanjem tih poslova moraju da dobiju dozvolu od Кomore i moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

U cilju digitalizacije što većeg broja servisa i usluga APR-a, Registar finansijskog lizinga će od 1. januara 2021. godine preći na potpuno digitalni način rada.

Pored podnošenja prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu, u Registru finansijskog lizinga će biti omogućeno podnošenje svih ostalih vrsta registracionih prijava elektronskim putem.

Osim toga, izrađen je servis za preuzimanje podataka i dokumenata, uključujući i servis za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, koji će omogućiti elektronsko dostavljanje ovlašćenja za registraciju vozila nabavljenih putem finansijskog lizinga, navedeno je u saopštenju.

APR je objavila i da su od danas u primeni dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Precizirano da se radi o ugovoru o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovoru o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja potraživanja prodavca do isplate cene u potpunosti.

Istaknuto je da su te novine propisane poslednjim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, kojima je uspostavljen jedinstven pravni okvir za sva sredstva obezbeđenja.

Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine.

Na sajtu APR-a je objavljen Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji bliže uređuje sadržinu tog registra i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari