Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije: Priključenje solarnih panela na mrežu moguće za samo 20 dana   1Foto: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

Za priključenje solarnih panela na mrežu, uz ispravnu dokumentaciju i prethodno pravilno povezivanje, danas je potrebno oko 20 dana, rekla je državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike Srbije Jovanka Atanacković.

Ona je, kako je navedeno u saopštenju tog Ministarstva, rekla da je Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE) i izmenama podzakonskih akata, procedura sticanja statusa kupca proizvodjača bitno pojednostavljena.

„Umesto nekadašnjih više od 20 koraka, za koje je bilo potrebno više od godinu dana, danas je za priključenje solarnih panela na mrežu, uz ispravnu dokumentaciju i prethodno pravilno povezivanje, potrebno oko 20 dana“, rekla je Atanacković.

Dodala je da će Ministarstvo, zajedno sa energetskim subjektima nastaviti da radi na tome da se taj rok dodatno skrati do kraja godine, sa ciljem da se čitava procedura može završiti u roku od pet dana, elektronski.

Postupak je, kako je rekla, prema ranijim propisima predviđao izradu Idejnog rešenja, pribavljanje Uslova za projektovanje i priključenje u Elektrodistribuciji, Lokacijske uslove, izradu projekata za gradjevinsku dozvolu i Rešenje o odobrenju izvodjenja radova ili Gradjevinske dozvole, komisiju za tehnički pregled, i druga odobrenja, kao i upotrebnu dozvolu.

„Danas ništa od toga nije potrebno, već je sve pojednostavljeno i u skladu sa novom regulativom, građani grade solarno postrojenje na sopstvenom objektu samo uz obavezu pribavljanja Izjave izvođača radova sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima“, rekla je Atanacković.

Nakon postavljanja solarnih panela, kako je rekla, licencirani inženjer pregleda instalacije i daje izjavu da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima, a zatim se građanin obraća snabdevaču radi zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju sa Elektroprivredom Srbije.

Po zaključenju ugovora, snabdevač, kako je rekla, bez odlaganja obaveštava Elektodistribuciju o zaključenom ugovoru. U roku od pet dana operator sistema je dužan da pristupi povezivanju solarnih panela na sistem. Kada dođu ovlašćena lica Elektrodistribucije, građani su dužni da na licu mesta dostave izjavu odgovornog izvođača radova da je ugradnja izvršena u skladu sa tehničkim pravilima struke.

Pošto se uvere da je ugradnja, naročito priprema mernog mesta ispravna, ovlašćena lica povezuju panele na mrežu i upisuju kupca-proizvodjača u registar. Rezultat pojednostavljene procedure je, kako je rekla Atanacković, da do 4. jula ima 64 fizička i osam pravnih lica upisano u registar kupaca-proizvođača, a ukupna instalisana snaga kojom raspolažu svi kupci-proizvođači iznosi 2,15 MW.

Prema podacima JP EPS Snabdevanje i Elektrodistribucije Srbije podneti su zahtevi za zaključenje ugovora i priključenje još 25 MW.

Ministarstvo rudarstva i energetike nastavlja da, kako je navedeno, radi na iznalaženju mogućnosti kako bi račun za kupca proizvođača bio još manji, pa je u tom smislu, angažovana Svetska banka koja priprema analizu nacionalnog regulatornog okvira za sistem naplate računa za kupca-proizvođača.

Nakon završene analize biće predložene mere kako bi se računi dodatno smanjili, navedeno je u saopštenju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari