Dugo najavljivani kodeks ponašanja poslanika, koji predviđa osnivanje etičkog saveta i definiše da su narodni predstavnici obavezni na pristojnost, ljubaznost, etičnost, po svemu sudeći uskoro će biti usvojen u Skupštini Srbije. Uobličavanje teksta Kodeksa ulazi u završnu fazu, a radna grupa, koju će činiti predstavnici poslaničkih grupa, trebalo bi da predloži konačnu verziju.

„To bi bila treća radna grupa, i treća sreća. Kodeks neće biti restriktivan, ali će u parlament uneti ljubaznost, pristojnost, ophođenje prema drugima s dužnim poštovanjem, rad u interesu građana i uzdržavanje od bilo kakvog ometanja sednice. Skupštinu Srbije niko ne tera da ga usvoji, ali je takav dokument potreba, jer postoji u svim evropskim parlamentima“, izjavio je za Danas Zoran Babić, predsednik Administrativnog odbora i šef poslaničke grupe SNS. Babić je podsetio da je Administrativni odbor još 2012, pod upravom Nenada Konstantinovića iz DS (sada NDS), radio na uobličavanju kodeksa ponašanja i da se sadašnja verzija tek neznatno razlikuje.

DS će, rekla je poslanica Aleksandra Jerkov, odabrati svog predstavnika za radnu grupu za izradu Kodeksa, ali, kako kaže, nije jasno zbog čega se baš u ovom trenutku ponovo aktivirala priča od pre više godina. Janko Veselinović, zamenik šefa poslaničke grupe NDS, sumnja da će novim pravilima biti smanjena ionako nevelika prava opozicionih poslanika.

Aktuelni predlog Kodeksa, kao i prethodna dva, predviđa formiranje Etičkog saveta koji će biće zadužen za sprovođenje, praćenje i primenu ovog akta, a ukoliko se poslanici ipak ogluše o pravila, uslediće prvo nejavna, zatim javna opomena, kao i obaveza da se javno izvine. Predviđena je novčana kazna u visini do tri osnovne plate poslanika. U delu koji se odnosi na pravila ponašanja navodi se da poslaniku nije dozvoljeno da javnu imovinu koristi u privatne svrhe i službene prostorije za privatne poslove, službena sredstva ili imovinu Skupštine za potrebe izborne kampanje, zloupotrebljava položaj radi lične koristi ili koristi političke stranke.

Kodeks je precizirao i da je poslanik dužan da uvažava druge poslanike, da ne podstiče mržnju i nasilje, predrasude i stereotipe, ne koristi izraze, reči i gestikulacije koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo Skupštine.

Poslanicima neće biti dozvoljeno da mobilnim telefonima ometaju tok sednica, unose u salu simbole i obeležja političke stranke i strane države, transparente ili druge vizuelne i pisane poruke koje vređaju ugled i dostojanstvo parlamenta. Biće zabranjeno i da koriste druge uređaje kojima bi snimali i fotografisali tok sednice i radnih tela Skupštine.

Kada je reč o poklonima, poslanik ih neće tražiti ni primiti, neće dozvoliti drugom licu da u njegovo ime primi poklon u vezi sa obavljanjem funkcije, osim prigodnih i protokolarnih poklona zakonom predviđene vrednosti. O svakom takvom poklonu dužan je da obavesti predsednika Skupštine i, ukoliko prelazi tu vrednost, da ga preda.