Site name

Tendeciozno narušavanje ugleda Kurira

10

Piše: Nemanja Pajić

20.1.2018

Šta će nam konsenzus oko plaćanja poreza!?

Teško ćemo doći do društvenog konsenzusa oko potrebe da poreze treba plaćati ako sagledavamo i analiziramo poresku politiku u Srbiji, posebno politiku poreskih opterećenja na zarade i doprinose za penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje, isključivo kao finansijsko opterećenje i obavezu privrede i poslodavaca kako se u javnosti često ističe.

1

Piše: Duško Vuković

19.1.2018

Mrzilačka strast

Šta vezuje politologa iz Beograda Miloša Ćirića, koji očigledno pripada mladoj plejadi zapadnih aktivista iz Srbije, i ekstremnog imama sarajevske džamije kralja Fahda Nezima Halilovića Muderisa!?

3

Piše: Pero Simić

15.1.2018