knjige

BBC

Učenici osmog razreda u Srbiji sledeće školske godine više neće imati prilike da u udžbenicima pročitaju pojedine činjenice o seksualnosti, rodu i polu: na primer, da je homoseksualnost primećena i kod drugih vrsta, ili da istopolne brakove u nekim zemljama prihvataju bez predrasuda.

Još uvek se razmatra da li će iz udžbenika biti uklonjen i rodno osetljiv jezik, što bi značilo brisanje naziva zanimanja u ženskom rodu – na primer, reči nastavnica.

Korišćenje rodno osetljivog jezika u Srbiji je obavezno od 2021. godine, kada je donet Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

Te godine su štampani i novi udžbenici, koji se sada menjaju zbog „elemenata ideologije“, iako su lekcije napisane „u skladu sa naukom“, navodi se u dokumentaciji koju je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), institucija koja odobrava sadržaj školskih knjiga, dostavio BBC-ju.

Do kraja oktobra, lekcije je moralo da izmeni sedam izdavača – Zavod za udžbenike, Vulkan izdavaštvo, Gerundijum, Novi Logos, Klett, Data Status i Eduka.

Ipak, knjige će se koristiti do kraja ove školske godine, a od septembra 2023. će biti zamenjene novim, ispravljenim i dopunjenim izdanjima.

Ko i zašto menja udžbenike?

Početkom septembra 2022. godine, Ministarstvo prosvete je tražilo stručno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS) o sadržaju udžbenika biologije za 8. razred, navode iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u pisanom odgovoru za BBC na srpskom.

NPS je državna institucija čiji je jedan od zadataka da „prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim principima i vrednostima“, navodi se na zvaničnom sajtu.

U mišljenju NPS koje je Zavod dostavio BBC-ju piše da je program nastave i učenja „u potpunosti usklađen sa prihvaćenim teorijama, činjenicama, zaključcima i tumačenjima“ biologije.

Potvrdu da su osporene lekcije u skladu sa naukom dala je radna grupa u koju je NPS pozvao stručnjake sa bioloških fakulteta i predstavnike Srpskog biološkog društva, dodaje se.

Međutim, naglašava se da „nijedna interpretacija programa ne može da sadrži elemente ideologije“.


Ko odobrava udžbenike u Srbiji?

Spisak tema koje se obrađuju u nastavi predviđa se Programom nastave i učenja, dokumentom koji propisuje sadržaj udžbenika, a donosi ga Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Na osnovu ovog dokumenta, autori koji sastavljaju udžbenike za izdavačke kuće pripremaju lekcije.

Pošto se na tržištu prodaju udžbenici različitih izdavača, na taj način se vodi računa da deca u svim školama u Srbiji uče o istim temama.

Tek kad novi udžbenik prođe nekoliko nivoa provere, između ostalog i u Ministarstvu prosvete, odobrava se njegova upotreba u školama.

Ova oblast regulisana je Zakonom o udžbenicima.


Na osnovu mišljenja NPS, ZUOV je sredinom oktobra obavezao sedam izdavača da koriguju sadržaj lekcija u roku od dve nedelje.

Iz izdavačke kuće Novi logos kratko kažu da su „lekcije su ispravljene, kako je ZUOV i tražio“, u telefonskom razgovoru za BBC na srpskom.

Iz druge izdavačke kuće, zahtevajući anonimnost, kažu za BBC da je „Ministarstvo prosvete, na insistiranje crkve, podleglo stavu da treba menjati sadržaj udžbenika“.

Ostali izdavači nisu odgovorili na mejlove i pozive.

U septembru, nedelju dana pred održavanje manifestacije Evroprajd, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije održao je „moleban za svetinju braka i porodice, slogu i mir“.

„Ovih dana smo saznali da su u udžbenike osnovnih i srednjih škola kod nas ispod žita, daleko od oka javnosti, unete lekcije koje propagiraju rodnu ideologiju.

„Tražimo od nadležnih organa da se odmah povuku iz upotrebe svi udžbenici, priručnici i pomoćna nastavna sredstva u srednjim, osnovnim školama i predškolskim ustanovama u kojima postoje takve lekcije“, rekao je patrijarh.

Mesec dana kasnije, Zavod za unapređenje obrazovanja poslao je nalog izdavačima da izmene lekcije o rodnom i polnom identitetu, navodi se u dokumentaciji koju je ZUOV dostavio BBC-ju.

Iz Srpske pravoslavne crkve do objavljivanja teksta nisu stigli odgovori na pitanja BBC-ja na srpskom da li je bilo zahteva Ministarstvu prosvete ili drugim institucijama nadležnim za obrazovanje za promene udžbenika.

BBC nije dobio odgovor ni iz Ministarstva prosvete, koje je iniciralo proces izmene udžbenika.

Sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, čiji su saradnici i naučnici ranije kritikovali ideju o menjanju udžbenika, nisu želeli da da daju komentar za BBC.

Oni će 24. novembra objaviti mišljenje u kom se navodi da izmene „predstavljaju direktnu cenzuru stručne i naučne misli sprovedenu protivno važećem Zakonu o udžbenicima“, piše list Danas čiji su novinari imali uvid u dokument.

„Koncept rodne ideologije izmišljen je kako bi se stvorio neprijatelj koji zapravo ne postoji, ali može se uspešno koristiti za ostvarivanje političkih ciljeva, jer se nameće kao alternativa liberalnim vrednostima“, kaže Andrea Peto, profesorka studija roda na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) za BBC na srpskom.

U mišljenju NPS-a piše i da „se mora voditi računa o psihološkim i sociološkim predznanjima učenika“.

Profesorka Peto, međutim, smatra da „nikad nije prerano za teme koje se tiču seksualnosti i njenih raznih oblika“

„U današnje vreme i osmogodišnjaci imaju pristup pornografskim sadržajima na internetu“, kaže.

Peto ističe da „što više znanja deca imaju o sopstvenom telu, to će manje biti ranjivi za seksualnu eksploataciju i nerealna očekivanja u vezi sa telom“.

Šta se briše iz udžbenika biologije?

Knjige

BBC

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je dostavio BBC-ju dopise sa instrukcijama za korigovanje udžbenika poslate pojedinačnim izdavačima, kao i izbacivanje pojedinih sadržaja.

Između ostalog, briše se:

  • informacija da homoseksualnost postoji i kod životinja

Izdavačkoj kući Klett naloženo je da izostavi antrfile u kojem se objašnjava da je homoseksualnost primećena kod raznih vrsta životinja, među kojima su pojedine vrste majmuna, albatrosa i insekata.

Ova informacija se uklanja jer bi mogla da se protumači kao „uvredljiva za pristalice netradicionalnih seksualnih orijentacija i da bude polazište za razvijanje predrasuda prema LGBT sugrađanima“, piše u dopisu ZUOV-a.

  • informacija da su u nekim zemljama homoseksualne veze i brakovi prihvaćeni bez predrasuda, a u drugim zabranjeni

U dopisu izdavačkoj kući Gerundum, ZUOV nalaže izdavaču da antrfile o homoseksualnim brakovima zameni „tekstom u kome se govori da osobe kod kojih se pol i rod ne poklapaju ne treba da budu predmet diskriminacije“.

Iz ZUOV-a navode da zabrana homoseksualnih brakova važi „u većini zemalja, među kojima je i naša zemlja“.

Istopolni brakovi su zakonom uređeni u 30 država: gotovo svim zemljama Evropske unije, Sjedinjenim Državama, kao i u Kolumbiji, Brazilu i Ekvadoru, između ostalih, pokazuju podaci Pju istraživačkog centra (Pew Research Center).

„Istopolni brakovi u Srbiji nisu zabranjeni zakonom, ali nisu ni regulisani“, kaže Vuk Raičević, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava.

On podseća da se u Ustavu navodi da je brak zajednica muškarca i žene „čime se isključuje institucija istopolnog braka, što postoji u mnogim zemljama Evropske unije“.

Usvajanje Zakona o istopolnim zajednicama u Srbiji je na čekanju.

„Taj proces trenutno stoji, ali Srbija je iskazala nameru da reguliše istopolna partnerstva“, dodaje Raičević.

  • termin interseks

Izdavačima koji u lekcijama koriste termin interseks, naloženo je da ga izbace.

Pojam interseks je „zastareo, a i bespotrebno se učenici opterećuju novim pojmovima“, navodi ZUOV u dopisu izdavačkoj kući Klett.

Umesto njega, neki izdavači koriste termin međupol.

Korišćenje pojma interseks u udžbenicima osporavano je i 2021. godine, o čemu je BBC već pisao.

Dve glavne zamerke na račun udžbenika tada su se odnosile „na ‘promociju homoseksualnosti’ i ‘uvođenje pojma interseksualnosti“, objasnio je tada Krsta Popovski, direktor Klett-a.

Udžbenik je sastavljen po Programu nastave i učenja, dokumentu koji propisuje sadržaj udžbenika, a donosi ga Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

„U obradi polnog i rodnog identiteta, pored razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti, učenicima treba pružiti širu perspektivu genetičke varijabilnosti, kao prirodnog fenomena, koja ne daje osnove za predrasude, stereotipe, diskriminaciju i nasilje“, piše u delu Programa koji se odnosi na iz biologiju za osmi razred, usvojenom 2019. godine.

Vulkan izdavaštvu Zavod zamera da je „previše prostora“ posvećeno transrodnim i međupolnim osobama, „koji su manjinske populacije, zbog čega je potrebno ovaj deo lekcije izostaviti ili sažeti“.

Takođe, iz Zavoda traže da iz rečenice „Važno je da shvatimo da međupolnost nije medicinski problem, već da se normalno dešava u ljudskoj populaciji“ izdavač izostavi reč „normalno, jer se može pogrešno zaključiti da je ovo česta pojava“.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, između 0.05 i 1.7 odsto stanovništva rađa se sa odlikama interseksa.

  • pojam virdžina

Izdavači Novi logos i Klett u čijim se udžbenicima pominje pojam virdžina, moraće da ga uklone.

Tokom 19. i ranog 20. veka, na Balkanu je zabeležen fenomen virdžina, žena koje su preuzele uloge muškaraca u porodicama bez starije muške figure, ili bez muške dece.

Antropolozi su primere virdžina zabeležili na području Crne Gore, Kosova i Albanije.

Iz Zavoda ocenjuju da se radi o „istorijskom anahronizmu prisiljavanja devojčica na preuzimanje muškog rodnog identiteta, što je bio oblik eminentnog nasilja nad njima“, pa mu zbog toga „nije mesto u tekstu udžbenika“.

Šta će biti preformulisano?

Uputstva za izdavače sadrže i smernice koji deo sadržaja treba preformulisati.

Između ostalog:

  • uvodi se poželjna definicija rodnog identiteta

U udžbenicima za osmi razred različitih izdavača dato je nekoliko definicija rodnog identiteta.

Preporučena formulacija je:

„Rodni identitet označava subjektivno svrstavanje pojedinca u jednu od polnih kategorija (muškarci, žene), ili, što je retko, ni u jednu“, navodi Zavod.

  • uvodi se isticanje da su sve orijentacije, osim heteroseksualne – manjinske i retke

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja nalaže da se pasus o postojanju različitih seksualnih sklonosti iz Klett-ovog udžbenika dopuni rečima „koliko god manjinska.“

„Sve navedene seksualne sklonosti spadaju u spektar različitosti seksualnih ponašanja kod ljudi i nijedna,koliko god manjinska, ne treba i po zakonu ne sme da bude predmet diskriminacije“.

  • redukuje se sadržaj o uticaju okoline na razvoj rodnog identiteta

Data Status, Gerundijum i Vulkan izdavaštvo posvetili su previše prostora uticaju okoline na formiranje rodnog identiteta, ocenjuju iz Zavoda.

Zbog toga, iz poglavlja o polu i rodu udžbenika izdavačke kuće Data Status, „učenici mogu pogrešno zaključiti da je taj uticaj presudan“, navodi se u dopisu.

U lekciji „piše da deca u najranijem detinjstvu nemaju rodni identitet (a tada nemaju ni bilo koji drugi identitet), pa učenici mogu izvesti zaključak da nedostatak identiteta znači neodređenost“.

Takođe je, kako smatraju, „dosta više pažnje“ posvećeno „odeći u detinjstvu, igračkama i očekivanoj ulozi u društvu, nego uticaju naslednog materijala i funkcije endokrinog sistema“.

U udžbeniku izdavača Gerundijum navodi se da „kroz proces socijalizacije, osoba preispituje uloge i ponašanja s kojima se poistovećuje i s vremenom razvija jasan doživljaj pripadanja muškom ili ženskom rodu – to je njen rodni identitet“.

Iz Zavoda smatraju da ovaj deo lekcije treba „reorganizovati tako da bude jasno koji sve faktori utiču na formiranje rodnog identiteta“, a sličnu primedbu iznose i u dopisu Vulkan izdavaštvu.


Terapija konverzije: Kako je jedan mladić shvatio da je homoseksualac

Terapija konverzije homoseksualnosti: Kako je jedan mladić shvatio da je homoseksualac
The British Broadcasting Corporation

Da li će nastavnice ostati u knjigama?

Dečiji crtež

BBC

Mišljenje o udžbenicima, ZUOV je tražio i od Odbora za standardizaciju srpskog jezika, stručnog tela čiji je cilj očuvanje i negovanje srpskog jezika, pri Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti.

U mišljenju Odbora od 24. oktobra, koje je ZUOV takođe dostavio BBC-ju, piše da je u udžbenicima, kada se navode nazivi zanimanja, „nužno koristiti oblik u muškom rodu, jer se odnosi na oba pola“.

To bi značilo da bi reč nastavnica trebalo da bude zamenjena sa nastavnik.

Mišljenje je potpisao Sreto Tanasić, predsednik Odbora i dopisni član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske.

Zavod je sredinom novembra tražio mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Navođenje zanimanja u ženskom rodu je propisano Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, a rodno osetljiv jezik obavezni su da koriste i mediji u Srbiji.

„Narodna skupština je taj zakon usvojila, on je obavezujući za sve i ne može se postavljati pitanje primene zakona ili parcijalne primene zakona samo u delu koji se dopada pojedinim licima, organima ili organizacijama“, kaže Sonja Šulović iz kancelarije Poverenika za ravnopravnost.

Ona kaže da je „izrada mišljenja u toku“ i dodaje da je rodno osetljiv jezik veoma važan, jer „odražava stvarnost“.

„Potpuno je nerazumljiva polemika, pa i otpor koji se vodi nakon usvojenog zakona koji su izglasali narodni poslanici kao predstavnici građana i građanki“, kaže Šulović.

Ona smatra da bi „osporavanje pojedinih odredaba važećeg zakona i pozivanje da se ne primenjuje, bilo protivno Ustavu Republike Srbije“.


Pogledajte video: Ima li mesta rodno osetljivom jeziku u Srbiji

Ima li mesta rodno senzitivnom jeziku u Srbiji?
The British Broadcasting Corporation

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.