Foto: Opština Vračar

U saopstenju koje je potpisao predsednik Drustva Aleksandar Arsenijevic, navodi se da je to neophodno da bi se specilo “dalje divljanje investitorske gradnje”.

“Da bi se zaštitilo staro gradsko jezgro sa svojim bogatim arhitektonskim nasleđem, tražimo: stavljanje određenih delova Vračara i objekata na Vračaru pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda i ograničavanje dozvoljene visine za izgradnju novih objekata”, istice Drustvo za ulepsavanje Vracara.

Takodje, oni traze usvajanje novih planova detaljne regulacije i uvođenje stilskih kriterijuma za arhitektonsko oblikovanje novih objekata, naročito njihovih uličnih fasada.

“Potebno je i zabraniti nadogradnju objekata viših od tri sprata, kao i uvodjenje strožih i efikasnih zakonskih mera u borbi protiv divlje gradnje”, dodaje se u saopstenju i zakljucuje da ce u cilju ispunjenja ovih zahteva Društvo za ulepšavanje Vračara pokrenuti građansku peticiju.