– Istraživanja su pokazala da kada je roditelj aktivno uključen u rad i život škole, deca bolje razumeju nastavni program, pruža im se neophodna podrška, veća su njihova obrazovna postignuća, uspešnost i zadovoljstvo- istakla je Biljana Bukinac, prosvetna savetnica u Školskoj upravi Beograd obraćajući se juče predstavnicima obrazovnih ustanova sa Vračara. Sastanak je održan u prostorijama opštine Vračar u organizaciji Centra za interaktivnu pedagogiju, a govorilo se upravo o neophodnosti uključivanja roditelja u rad škola.


Ipak, naša praksa pokazuje da ima malo aktivnosti kojima se roditelji podstiču na ovakvu saradnju, dodaje Bukinac. Ona je ukazala i kako se može doći do pravog partnerstva roditelja i škola.

– Neophodno je jasno definisanje procedura za komunikaciju i saradnju, kao i prihvatanje novih vidova komunikacije, zatim aktivno učešće roditelja u projektima i akcijama, pružanje pomoći i davanje ideja itd. – rekla je Biljana Bukinac.

Dušan Gvozdenović iz Saveta roditelja škole „Sveti Sava“ ukazao je na dobar primer saradnje zaposlenih ove obrazovne ustanove i roditelja. Zahvaljujući zajedničkim naporima, formiran je novi školski sajt koji, između ostalog, nudi i spisak knjiga iz đačke biblioteke.

– Mi želimo da se ode i korak dalje tako da biblioteke međusobno sarađuju. Primera radi, ukoliko dete ne može da nađe knjigu u svojoj školi, možda je može naći u nekoj drugoj, a roditelji su upravo ti koji mogu da pomognu da se ovakav sistem uspostavi – rekao je Gvozdenović.

On je dodao i da su roditelji ove škole prijavljeni na mejling grupe pomoću kojih međusobno komuniciraju ili se obaveštavaju ne samo o aktivnostima svoje dece i škole već i o svim tribinama i sastancima koji su usmereni na poboljšanje rada obrazovnih ustanova i života đaka. U cilju ostvarivanja ovakvih partnerstava, pre dve godine pokrenuta je inicijativa „I roditelji se pitaju“ čime se podržava osnivanje i rad Saveta roditelja opštine – tela koje zastupa roditelje i brine o svoj deci u lokalnoj zajednici.

Inicijativu su pokrenuli Ministarstvo prosvete i nauke u okviru projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou-DILS“, Fond za otvoreno društvo i CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju. Osnovni cilj je stvaranje sistemskih uslova za aktivno učešće roditelja u donošenju odluka značajnih za decu i mlade. Saveti su osnovani u opštinama Vračar, Savski venac, Zvezdara, Obrenovac i Požega, a od septembra 2012. godine, inicijativa će se sprovodi i u sledećim sredinama: Užice (u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta), Vranje (u saradnji sa Udruženjem građana Neksus), Za?ečar (u saradnji sa Udruženjem građana Deč?a radost), Zemun i Stari grad (u saradnji sa Udruženjem građana Roditelj) i Kragu?evac (u saradnji sa Udruženjem građana Roditelj iz Kragujevca).

Savet

Savet roditelja opštine je posebno savetodavno telo koje čine po tri roditelja svake predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, bilo privatne ili državne, na teritoriji opštine. Kako se navodi iz Centra za interaktivnu pedagogiju, članovi bi trebalo da budu roditelji različitih profesija, iz različitih nacionalnih zajednica i roditelji dece kojima je potrebna dodatna podrška (deca ometena u razvoju, nadarena deca, mališani iz depriviranih sredina itd.). Savet osnažuje roditelje i zaposlene u opštinskim upravama da zajedno sprovode mnoge akciju u cilju dobrobiti dece.