– Postavka je zasnovana na ideji se prikaže još jedna etapa višegodišnjeg projekta Spomen-zbirke „Pavle Beljanski – prijatelj umetnika”, ali i da se naglasi značaj dva legata koji čuvaju Lubardina dela, koja je ostavio u amanet svima nama– istakla je Ivona Jevtić, sekretar za kulturu Grada Beograda.

Slikarstvo Petra Lubarde iz perioda nakon Drugog svetskog rata imalo je važnu ulogu u uključivanju u međunarodne dijaloge unutar složene politike hladnoratovske epohe. Izložba će trajati do 10. januara 2018. godine.

Kuća legata proglašena je za muzej godine za projekat rekonstrukcije Legata Petra Lubarde od strane Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.