.. skulptora Aleksandra Rukavišnjikova i arhitekte Petra Arsića, dok su kao konsultanti angažovani moskovski stručnjaci – profesor Nikolaj Muhin i umetnik i akademik Nikolaj Šumakov.

Spomenik će biti postavljen ispred zgrade Železničke stanice koja će biti pretvorena u Istorijski muzej. Na osnovu pravila konkursa, figura koja predstavlja Stefana Nemanju morala je da bude u duhu realizma, a njegov lik u srednjim godinama.

Takođe, trebalo je osmisliti i idejno rešenje okruženja. Postament spomenika biće neoubičajen jer je zamišljen kao napukli vizantijski šlem, iz kojeg se pomalja vladarko žezlo.

Prostor ispod vizantijskog šlema, to jest, oko žezla zamišljen je kao saborni prostor srpskog naroda, a sa njegove unutrašnje strane biće ugravirane scene iz Nemanjinog života. Sa spoljne strane biće prikazane njegove dve najznačajnije zadužbine – crkva manastira Studenica i manastir Hilandar.

O boku će mu biti opasan mač, dok će mu se u rukama nalaziti hilandarski tipik i pravoslavni krst, kao simbol vere i crkve kojoj je sprski vladar bio duboko posvećen i na koju se najviše oslanjao tokom svoje vladavine, objašnjavaju na portalu gradnja.rs.