Foto: FreeImages/ Bartek Ambrozik

Ovakav način plaćanja putarine se, prema važećim propisima EU, smatra najpravednijim sistemom naplate putarine, jer korisnik auto-puta plaća putarinu za pređeni broj kilometara. Kao osnovnu prednost vinjeta nad drugim sistemima naplate putarine, autor teksta navodi povećanje propusnosti na putevima. Korisnici srpskih auto-puteva od 2007. godine imaju mogućnost upotrebe elektronske naplate putarine, odnosno beskontaktnog plaćanja putarine TAG uređajem. Ovaj sistem plaćanja putarine upravo eliminiše direktno plaćanje putarine i omogućava prolazak vozila kroz naplatne stanice bez zaustavljanja. Ovaj vid plaćanja putarine je prethodnih godina doživeo ekspanziju, a sada učešće elektronske naplate putarine u ukupnom prihodu od naplate putarine iznosi 40%. Od ukupnog broja korisnika TAG uređaja za elektronsku naplatu putarine (188.500), čak 63% korisnika su vozači teških kamiona.

Korišćenje vinjeta je pogodnije za vozače koji svakodnevno koriste auto-put, dok je za korisnike koji to čine povremeno ili vozače u tranzitu, ovaj sistem znatno skuplji i nepravedniji. Prihod koji se ostvaruje naplatom putarine putem vinjeta nije dovoljan za kvalitetno održavanje auto-puteva, već su potrebne dodatne subvencije države za tu namenu. Iz tog razloga većina država koje primenjuju sistem naplate putarine putem vinjeta vrši dodatne naplate za teretna vozila, magistralne puteve, korišćenje tunela, mostova, ekološke takse i sl.

Razvoj putne infrastrukture, uključujući i razvoj elektronske naplate putarine ima kao rezultat konstantan porast ukupnog broja vozila na srpskim auto-putevima. Imajući u vidu i povoljan geografski položaj, R. Srbija je danas nezaobilazan faktor u formiranju značajnih tranzitnih koridora.

Informacija iz teksta o kilometarskim kolonama na novoj naplatnoj stanici Beograd je netačna. Napominjemo da je od puštanja u rad (13.04.2017. godine) kroz ovu naplatnu stanicu prošlo šest miliona vozila, a zahvaljujući dobroj organizaciji rada, većem kapacitetu naplatne stanice i značajnom učešću korišćenja elektronske naplate putarine, nikakvih zadržavanja i zastoja nije bilo.

Sektor za naplatu putarine JP ,,Putevi Srbije“