Foto: Ministarstvo odbrane

Reč je o kasarnama „Filip Kljajić”, Niš i „Arčibald Rajs”, Novi Sad i Domu vojske u Kragujevcu.

Planirano je da se ti objekti stave u funkciju državnih univerziteta u tim gradovima, kako bi se odgovorilo na povećane potrebe fakulteta za studentima IT smerova, a što je u skladu sa Akcionim planom vlade za razvoj IT sektora. Takođe, planirana je i parcelizacija imovine na tim lokacijama.

Ti objekti su iz Master plana i zakonom zaštićeni, što je do sada otežavalo njihovu prodaju, pre svega zbog visoke cene i nemogućnosti deljenja imovine. Stavljanjem u funkciju univerziteta dobiće se dvostruka korist – prostor za razvoj IT sektora i nesmetana i lakša prodaja okolnog zemljišta gde se ti objekti nalaze, a za koje su investitori veoma zainteresovani.