Naime, novim Krivičnim zakonikom predviđa se mogućnost ublažavanje kazne za otmicu, nedozvoljeni prelazak granice i krijumčarenje ljudi, trgovinu ljudima, neovlašćeno držanje, proizvodnju i stavljanje u promet opojnih sredstava. Po još važećem KZ nije bilo moguće ublažavanje kazne za ova dela.

Većina opozicionih stranaka, ali i organizacija za zaštitu ljudskih prava, ističe da kaznenu politiku prema silovateljima i pedofilima treba pooštriti umesto da im se nudi mogućnost ublažavanja kazne.

Vanja Macanović, predstavnica Autonomnog ženskog centra, organizacije čiji je rad posvećen pružanju pomoći žrtvama nasilja, pozdravlja ovu odluku Ministarstva pravde i ističe da je neophodno veće pooštravanje kaznene politike za silovatelje i pedofile.

– Mi smo protiv mogućnosti ublažavanja kazni, pogotovo imajući u vidu da domaći sudovi već vode blagu kaznenu politiku, a novim zakonskim tekstom je bilo moguće da propišu i manju kaznu od dozvoljene, što je nedopustivo, ukazuje Macanovićeva.

Sa druge strane, Elena Krsmanović, portparolka nevladine organizacije za borbu protiv trgovine ljudima „Astra“, kaže za naš list da su predložene izmene zakona loše, kao i da onima koji trguju ljudima omogućava nekažnjivost.

– Ovakva odredba postojala je do 2009. godine, a onda je ukinuta. Tada su u nekoliko navrata bili zabeleženi slučajevi da su „eksploatatori“ bili osuđeni na uslovnu kaznu ili kaznu zatvora od 45 dana, što je nedopustivo. Međutim, kaznena politika ni sada nije pooštrena, pa se tako počinioci ovog krivičnog dela osuđuju u proseku na 22 meseca zatvora. Novim Krivičnim zakonikom kazna za ovo krivično delo je tri godine, a ako u to računamo i obavezan uslovni otpust nakon dve trećine odslužene kazne, to je strašno, napominje Krsmanovićeva.

Prema njenim rečima, u amandman koji je usvojen trebalo je uvrstiti i nemogućnost smanjenja kazne za trgovinu ljudima, jer čak 40 odsto žrtava trgovine ljudima čine osobe mlađe od 18 godina, a veliki broj njih su i žrtve seksualne eksploatacije.

– Blaga kaznena politika ima loš efekat, jer se većina onih koji se time bave ne plaši kazne i tako i po izlasku iz zatvora nastavljaju da se bave ovim poslom, jer im donosi profit, naglašava Krsmanovićeva.

Popadićeva: Umanjenje kazni ohrabrenje za izvršioce

Direktorka Incest trauma centra Dušica Popadić kaže za Danas da bi bilo koje umanjenje kazni izvršiocima seksualnih delikata značilo direktno ohrabrenje za njih.

„Umanjenje kazni bi išlo ruku pod ruku sa već ozbiljnim nedostatkom u zakonodavstvu koji se tiče zastarevanja seksualnih delikata nad decom. Zbog toga što nakon isteka šest godina od poslednjeg incidenta seksualnog nasilja, adolescent više ne može da krivično goni izvršioca, a upravo je punoletstvo prvi trenutak kada ima psihičku snagu i društvenu moć da podigne glas protiv ovog krivičnog dela, ističe Popadićeva. Kako objašnjava, ako stav države prema izvršiocima seksualnog nasilja izostane – to je zeleno svetlo za izvršioce – navodi Popadićeva.