Foto: Medija centar

„I dalje imamo situaciju da Ministarstvo smatra da bi izvršna vlast trebalo da kontroliše sudsku i to po principu mi smo pobedili na izborima, pa možemo da radimo šta hoćemo“, rekla je Boljević na konferenciji za novinare u beogradskom Medija centru.

U nacrtu izmena Ustava, koje je predložilo Ministarstvo pravde, prema oceni Boljević, nema bitnih garancija nezavisnosti pravosuđa, poput finansijske nezavisnosti, slobode govora i slobode udruživanja sudija.

Ni Visoki savet sudstva neće biti funkcionalan ukoliko bude usvojen predlog o načinu na koji se u Skupštini Srbije biraju njegovi članovi koji ne dolaze iz redova sudstva, smatra Boljević.

Ona je precizirala da se u nacrtu ustavnih amandmana ostavlja mogućnost da članove Visokog saveta sudstva izabere petočlana komisija i to prostom većinom od tri glasa ukoliko u Skupštini ne bude potrebne većine.

To praktično znači da bi tri čoveka u državi odlučivala o sastavu Visokog saveta sudstva, konstatovala je Boljević.

Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava je ocenio da nije jasno ni ko bi sve spadao u „istaknute pravnike“, iz čijih redova bi Skupština Srbije trebalo da bira članove Visokog saveta sudstva.

Antonijević smatra da Ministarstvo pravde vodi „jaku kampanju“ protiv sudske vlasti i da sa tim mora da bude upoznata Venecijanska komisija.

„Ne znamo ni ko je pisao amandmane na Ustav“, istakao je Antonijević i dodao da je Ministarstvo pravde obećalo da će pisanim putem odgovoriti na primedbe na izmene Ustava, ali da to nije učinilo.