"Bristolcima" osam dana da se isele 1Foto: U. Miletić

Vojno pravobranilaštvo u dopisu koji potpisuje Nebojša Glavaš, navodi da je ovakva odluka doneta 29. marta ove godine a na osnovu zaključka Vlade Srbije od 28. avgusta 2018. Dopis je pristigao danas na par adresa vojnih lica u penziji iz hotela Bristol, a oni su upozoreni da će u suprotnom protiv njih biti pokrenut parnični postupak pred sudom.

„Ukoliko ne predate predmetni prostor i ne izmirite sve dospele dugove na ime korišćenja predmetnih soba, ovo pravobranilaštvo će, radi zaštite imovinskih interesa Republike Srbije – Ministarstvo odbrane, biti primorano da pokrene parnični postupak za Vaše iseljenje i predaju predmetne nepokretnosti, kao i namirenje dospelih potraživanja, a što će znatno uvećati Vaš dug za visinu troškova sudskog postupka i zakonske zatezne kamate“, stoji u Glavaševom dopisu.

Datum dospeća dopisa, koji stoji na koverti je 1. april, pa se zato stanari koji su dobili kovertu pitaju da li je u pitanju prvoaprilska šala i poručuju – „neka nas tuže“.

Da podsetimo, stanari nekadašnjeg hotela Bristol su skoro 30 godina u privremenom smeštaju u ovom hotelu, a sada se iseljavaju zbog izgradnje elitnog kompleksa „Beograda na vodi“. Za njihov trajni smeštaj Grad je ministarstvu obezbedio 134 stana od kojih je sada ostao 101 stan. Uprkos tome, Ministarstvo im nudi ponovni privremeni smeštaj, a vojna lica u penziji odbijaju da ga prihvate pozivajući se na njihovo pravo na stan i trajni smeštaj koji su otplatili.

U sklopu pritisaka države na preostale stanare, u Bristolu je prošle godine, u toku grejne sezone, isključeno grejanje, zbog čega su vratili račune kako bi bili umanjeni za iznos grejanja. Posle toga, računi im nisu ni stizali. Pre izvesnog vremena im je isključen i lift, početkom prošle nedelje kablovska, a stanari se pribojavaju da je sledeće isključenje struje i vode.