Dajemo glas onima koji ga nemaju 1

U društvima sa čelnicima koji ignorišu ili ne znaju kako demokratija treba funkcionisati, koji nemaju osjećaj odgovornosti prema građanima, koji nemaju potrebu za transparentnošću, nezavisni mediji postaju još važniji.

Političari i interesne grupe vrlo dobro znaju koliko su mediji moćno oružje, a ti mediji imaju ozbiljnu dužnost da izvještavaju istinu na profesionalan način, da one na vlasti, i ostale, pozovu – i prozovu – na odgovornost, da pokažu građanima da su bitni, da imaju pravo da postave pitanje, da vlast treba da radi za njih – građane. Ili, kako to kaže jedan od principa Aljazeere – dajemo glas onima koji ga nemaju.

Nezavisni mediji na svoj način i štite građane, i izgrađuju kritičku i građansku svijest.

Nezavisni i slobodni mediji, učestala meta napada i kritika, takmiče se sa alternativnim narativima, društvenim mrežama, fake news-om. Boriti se mogu jedino znanjem, profesionalnošću i integritetom. U vremenu neodgovornih vođa, mediji moraju biti još odgovorniji. Svi znamo šta se desi kada nisu.