– Najviše promena će pretrpeti način obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, na koji način će se smanjiti izdvajanja iz budžeta. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje, za čime očigledno postoji potreba, posebno ako se ima u vidu da su neki gradovi i opštine u Srbiji doneli odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja, kako zaposlenih tako i nezaposlenih – ističu u ovom udruženju i navode da se iz obrazloženja nacrta zakona ne vidi kako će mere koje se predviđaju, doprineti povećanju nataliteta, ako postojeći zakon, koji je u pogledu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva bio mnogo manje restriktivan, to nije uspeo.

Oni objašnjavaju da nacrt novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom diskriminiše žene koje obavljaju samostalnu delatnost, stavljajući ih u neravnopravan položaj po pitanju dužine trajanja odsustva radi nege trećeg i svakog narednog deteta, u pogledu visine naknade za negu deteta i u pogledu prestanka prava na naknadu.

S druge strane, iz Građanskih inicijativa skreću pažnju na to da ovaj zakon pogađa izuzetno širok spektar društvenih grupa te da se tiče „gotovo svake kuće“, a da je pri tom nacrt zakona krajnje netransparentan.

– Radnu grupu činilo je svega nekoliko udruženja, dok je veliki broj potpuno izostavljen. Nakon godinu dana rada suočili su se sa ogromnim problemima i insistirali na sopstvenim rešenjima. Ono što je posebno interesantno, nacrt nikada nije poslat Saši Jankoviću, što i nije obaveza, ali jeste praksa budući da se radi o ljudskim pravima. Rasprava o zakonu pala je na božićne praznike i izuzetno malo komentara ušlo je u razmatranje… – ističe Bojana Selaković, zadužena za javne politike u Građanskim inicijativama.

Što se tiče nezaposlenih majki, to je, objašnjavaju u GI, ostavljeno lokalnim samoupravama pa su one koje su to finansijski mogle da izvedu, porodiljama izdvajale određene sume.

– U nekima su se prosto „branili“ time da nemaju novca i to je potpuno legitimno. Naravno da niko ne želi na ovaj način da stimuliše roditeljstvo, ali treba imati na umu i da smo mi potpisnici Konvencije o zaštiti materinstva, a ovakva praksa svakako ne ide u prilog – navodi Selakovićeva.

Činjenica koja takođe zabrinjava AŽC je uslovljavanje dečijeg dodatka od simboličnih 2.660 dinara detetovim redovnim pohađanjem škole. Ovo predstavlja sistemsku diskriminaciju siromašne dece koja žive u biološkim porodicama, posebno ako se ima u vidu da isto ministarstvo propisuje da je naknada za troškove deteta koje se nalazi u hraniteljstvu 16.000 dinara.

Retroaktivna primena zakona

Vlada Srbije uskratila je svojevremeno redovnu isplatu naknade za porodiljsko bolovanje, a potom je porodiljama obračunavala porez na kumulativno isplaćena porodiljska bolovanja. Praktično, porodilje su bile kažnjene što im nadoknade nisu isplaćivane redovno, pa su u trenutku isplaćivanja premašile 60.000 dinara što podleže oporezivanju i to u trenutku kada je solidarni porez već bio ukinut, pa su se ove mere sprovodile i retroaktivno. Ovaj propust je posle skoro godinu i po ispravljen.

Ombudsman: Prerano za reakciju

Budući da je zakon u fazi nacrta, iz kancelarije zaštitnika građana Saše Jankovića, list Danas je dobio odgovor da je „prerano za bilo kakve reakcije i komentare ombudsmana“.

Vulin: Povećaće se davanja porodiljama

Ministar rada i socijalne zaštite Aleksandar Vulin rekao je juče da će se Zakonom o finansijskog podršci porodicama sa decom povećati davanja porodiljama i eliminisati svaka zloupotreba. Vulin je objasnio da će, kada zakon bude usvojen, nadoknadu dobijati i porodilje koje su radile na ugovor o privremenim i povremenim poslovima i žene koje su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava. On je rekao i da će od 1. jula ove godine porodilje novac dobijati direktno na svoj račun, a ne preko poslodavca.