Doprinos Ziđina i Rakite očuvanju životne sredine u Slatini 1Foto: D. Novaković

Naime, s obzirom da je u Slatini čišćenje priobalja Borske reke od čvrstog otpada 2017. godine dalo rezultate i da se povećala odgovornost stanovništva da sami vode računa o svojoj okolini, ove godine je dogovoreno uređenje parka koju je finansirala kompanija Ziđin, a celokupna akcija je realizovana u saradnji sa Mesnom zajednicom Slatina, lokalnom samoupravom, Udruženjem građana „Village“, kao i JKP „3. oktobar“ Bor.

Podršku za uređenje parka dalo je Odeljenje za planiranje i razvoj Gradske uprave Bor, čiji nadležni navode da će uz reku iza Doma kulture u Slatini biti posađene lipe kako bi se sprečila erozija tla, a u parku u centru sela drvoredi nižeg rastinja i nisko ukrasno rastinje. Za kompletno uređenje parka u Slatini i sadnju stabala u priobalju Borske reke kompanija Ziđin izdvojila je više od pet hiljada dolara.

Osim što se radi o zasadu četinara, listopadnog drveća i ukrasnog šiblja, u parku biti postavljen automatski podzemni sistem za navodnjavanje sa tajmerom, čime se garantuje uspešno zalivanje i održivost zelenila.

Doprinos oplemenjivanju prostora parka dali su zamenik direktora kompanije Rakita Gan Jonggang (Gan Yonggang), i predsednik Saveta Mesne zajednice Slatina Damjan Stanojević, koji su zajednički posadili biljke i simbolično promovisali ekologiju i buduću saradnju.

-U ime kompanije Ziđin želim da kažem da nam je veoma drago što imamo priliku da uredimo deo javne površine i park u selu Slatina sadnjom drveća i ukrasnog rastinja, čime ćemo ulepšati selo. To je jasan dokaz da, pored rudarstva, pre svega nastojimo da pružimo doprinos poboljšanju životne sredine ovog kraja. Visoki ekološki standardi, briga i odgovornost prema zaštiti životne sredine, primarne su dužnosti našeg posla.

Globalni pristup kompanije Ziđin u rudarskoj delatnosti oličen je u paroli “Uzimamo od planina srebro i zlato, ali im vraćamo zeleno ruho”.

Stav Ziđina prema eksploataciji mineralnih resursa podrazumeva da se razvoj uvek mora uskladiti sa prirodom, uporedo sa ostvarivanjem prijateljskih odnosa sa lokalnim stanovništvom, sprečavanjem zagađenja vodotokova i očuvanjem prirodnog ambijenta, a da se kasnije, naravno, kroz otvaranje rudnika, obezbedi zapošljavanje, kao i benefiti od poreza i prihoda – rekao je Rakita Gan Jonggang, ističući: ”Ovom prilikom izražavamo iskrenu želju da zajedno sa lokalnim stanovništvom ostvarimo održiv razvoj uz očuvanje prirode. Naša najveća nada je da ćemo dolaskom u Srbiju i Bor uspeti da ostvarimo dobru i prijateljsku saradnju sa meštanima. Uređenje parka biće polazna tačka i most poverenja i saradnje lokalnog stanovništva i nas. Na kraju, možemo da obećamo da ćemo u budućnosti uvek brinuti o interesima lokalne zajednice i pružati doprinos očuvanju životne sredine.“

Podsećajući da su meštani Slatine, kao i prirodno okruženje osetili velike negativne posledice stogodišnjeg rudarenja, predsednik Saveta Mesne zajednice Slatina Damjan Stanojević, izrazio je nadu da saradnja sa kompanijama Ziđin i Rakita predstavlja novu eru za Slatinu u svakom smislu.

-Inicijativa meštana Slatine da dobijemo lepo uređen park u centru sela odmah je naišla na pozitivnu reakciju Ziđina i Rakite. Osim što će centar sela sada biti oplemenjen divnim parkom, u kome će uživati i mladi i stari, ovo predstavlja i simboličan trenutak kome godinama teže meštani Slatine, a to je odgovorno poslovanje uz poštovanje ekologije. – kazao je Stanojević.

Realizacijom projekta u Slatini koji predstavlja kontinuitet ekoloških aktivnosti uređenja priobalja u tri borska sela poslednjih godina, zadovoljni su i u udruženju Village.

-Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je nakon čišćenja priobalja Borske reke 2017. godine, sada znatno manje otpada, što ukazuje na veću odgovornost meštana prema prirodi. Ne treba da zaboravimo da očuvanje životne sredine zavisi od nas samih, tako da je u celoj ovoj priči ključna kolektivna odgovornost. – navodi Antonijević.