TE-KO Kostolac sadi 17.600 brestova 1Foto: Rekultivacija

U Ogranku TE-KO Kostolac, u toku su pripremni radovi za pošumljavanje većih površina zemljišta, u cilju njegove rekultivacije.

U planu je da se na starim rekultivisanim prostorima na površini od osam hektara obnove zasadi sadnjom 17.600 komada sibirskog bresta.

Na prostoru od 0,36 hektara, na spoljašnjem odlagalištu polja „Klenovnik“, planirana je sanitarna seča stabala crnog bora koji je izgoreo u požaru.

Nakon seče i pripreme terena, na istom prostoru biće posađeno novih 850 sadnica dvogodišnjeg crnog bora.

Na spoljašnjem odlagalištu nekadašnjeg kopa „Kostolac“, na površini od 1,1 hektara, posečena su stabla topole koja su dostigla punu vegetativnu zrelost i na istoj lokaciji posađeno je 665 novih stabala topole.

Plan biološke rekultivacije na unutrašnjem odlagalištu kopa „Drmno“ realizovan je tokom prolećnog perioda sadnje biološkog materijala.

Na kosinama unutrašnjeg odlagališta kopa „Drmno“ rekultivisana je površina od 20 hektara, na kojoj je posađeno 22.000 sadnica bagrema.