Većina preživelih žrtava, članova porodica i očevidaca umire. Njihove izjave pred sudom više nemaju važnost. Sve dalje smo od rešavanja problema, rekla je Gordana Đikanović iz Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.

Ona je iznela podatak da se na listi nestalih nalazi 1.650 imena, sa tim da je oko 540 Srba. Konstatovano je da u Srbiji ne postoji pravni okvir koji reguliše proces potrage za nestalim licima, niti prava članova porodica nestalih osoba.