Foto: Miroslav Dragojević

Zalažemo se za puno učešće osoba sa invaliditetom u svim društvenim sferama, kao i kreiranje društva pristupačnog za sve, saopšteno je danas iz Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu. Prema evidenciji Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu je u 2017. godini bilo 13.808 osoba sa invaliditetom, od toga 2.461 dete.

Beograd je u poslednje četiri godine u sistem socijalne zaštite uveo nekoliko usluga koje umnogome unapređuju položaj osoba sa invaliditetom. Grad kontinuirano, sistemski organizovano pruža uslugu lični pratilac deteta kojom je u ovom trenutku obuhvaćeno 385 dece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze u vaspitno obrazovnom procesu. Počev od 2016. godine, obezbeđena su sredstva za pružanje usluge personalne asistencije, koja se pruža od tada bez prekida, a u ovom trenutku uslugu koristi 59 osoba sa invaliditetom. Grad će obezbediti uslove za koordinisano i kontrolisano povezivanje aktivnosti svih relevantnih aktera u sistemu zaštite populacije osoba sa invaliditetom. Saradnja sa organizacijama civilnog društva je kontinuirana, a realizuje se putem javnih konkursa koje Sekretarijat za socijalnu zaštitu realizuje svake godine, navedeno je u saopštenju.