Kontrolom je ustanovljeno je da se u njemu fizički nalazi svega 38 tona, od ukupno 70 tona robe smeštene pod carinski nadzor, što znači da je 17 tona polipropilena „PP Tipplen“ i više od 15,5 tona granulata „Tatren“ nestalo pre sprovođenja carinskog postupka i izmirivanja uvoznih dažbina.

Protiv uvozničke firme iz Beograda, čije ime u saopštenju nije navedeno, pokrenut je prekršajni postupak.