Izloženo je 17 radova iz pet ciklusa: Kapije Ravangrada, Iz porodičnog albuma, Ikonografski zapisi, Program antike i Tempus fugit/vreme teče. Štampan je katalog sa izvodima iz recenzija istoričara umetnosti. Izložbu je otvorio v. d. direktora Doma učenika Nemanja Delić. Organizatorka izložbe je vaspitačica Mirjana Žekić, koja je rekla da je Dom mesto gde se učenici svestrano razvijaju, a Galerija nije samo da ulepša prostor i čini ugodan ambijent već i da budi kod učenika želju za stvaralaštvom, da razvija ukus i smisao za umetničko, likovno obrazuje i stvara kritički odnos prema delima.