Foto: Ministarstvo odbrane Srbije

Kako je objašnjeno, neizmirena dugovanja, čiji iznos u odluci Vlade nije naveden, nastala su u periodu od 1980. godine po osnovu zaključenih kupoprodajnih ugovora o isporuci naoružanja i vojne opreme. Zadatak Radne grupe je da pregovara sa dužnicima i predloži rešenja u vezi sa predmetnim potraživanjima.

Radnu grupu čine predstavnici ministarstava odbrane, finansija, spoljnih poslova i trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i Jugoimporta. Predviđeno je da se radna grupa se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mesečno i da podnosi izveštaje nadležnom odboru najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.