Lutovac povodom Svetskog dana Roma: Borba protiv diskriminacije ne prestaje 1Foto: Demokratska stranka

Lutovac je ocenio da je za Srbiju najvažnije pitanje poštovanja međunarodnih standarda ljudskih prava koji jasno definišu jednakost pred zakonom i zabranjuju diskriminaciju po svim osnovima, uključujući i etničku pripadnost, navodi se u saopštenju stranke.

Ukazao je da su Romi i dalje jedna od najugroženijih društvenih grupa, jer se suočavaju sa diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju. Prema njegovim rečima, posebno su ugroženi mladi, koji rano napuštaju obrazovani proces, kao i romske devojčice koje se prisilno udaju.

Politika DS, dodao je, podrazumeva veću inkluzija Roma koja će za rezultat imati poboljšanje poštovanja demokratije i vladavine prava u Srbiji nakon promene ove nedemokratske vlasti.

„Demokratska stranka se zalaže za izgradnju društva koje je zasnovano na principu slobode i jednakih mogućnosti, gde svako ima pravo da bude uključen i gde se svačije mišljenje čuje“, rekao je Lutovac, navodi se u saopštenju.