Mihajlović: Poštovati rodnu ravnopravnost 1Foto: Facebook

Mihajlović je istakla da u godini u kojoj se obeležava 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ne možemo govoriti o njihovom punom ostvarenju ukoliko postoji diskriminacija pojedinih grupa građana i nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti i da su ljudsko dostojanstvo i sloboda osnov svakog modernog društva.

Ona je podsetila da se Međunarodnim danom ljudskih prava završava globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ i dodala da nema govora o poštovanju ljudskih prava tamo gde su žene i devojčice žrtve nasilja. Sve dok ijedna žena bude uznemiravana, pretučena ili ubijena, nema poštovanja ljudskih prava.

Ove godine šaljemo poruku da nasilje nije samo fizičko, da smo tu da saslušamo svaku ženu, čujemo njenu priču, podržimo je i poručimo joj da nije sama, navela je Mihajlović u pisanoj izjavi.