Foto:Janson_morison_FI_

Povodom kritika poverenika Rodoljuba Šabića, Ministartvo pravde ukazuje da je proces izrade Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti bio transparentan i dostupan stručnoj i široj javnosti na veb prezentaciji ministarstva.

Podsećamo da je osnovni tekst, upućen na ekspertizu, pripremila interresorna radna grupa koju su činili predstavnici relevantnih državnih organa, kao i da je o tom tekstu održana javna rasprava i da su svi dokumenti blagovremeno objavljeni na sajtu Ministarstva pravde, piše u saopštenju.