Foto: Nataša Matović / Univerzitetska biblioteka

Usled toga zakazana je panamerička konferencija, koja će se održati u Panami. Na dnevnom redu ove konferencije nalaze se sledece tri tačke: neutralnost, održanje mira na američkom kontinentu i privredna saradnja, piše list Pravda pre 80 godina.

Prema tvrnjama dobro obaveštenih izvora, na dnevnom redu se nalaze i pitanja o zaštiti privredne i finansijske ravnoteže američkih republika na koje bi rat u Evropi mogao imati negativnih uticaja.

Njujork Herald Tribjun, u vezi sa sazivom konferencije u Panami, podvlači da je to prvi put da će države Latinske Amerike razmatrati pitanje jedne opasnosti koja im svima preti i proučavati mere za otklanjanje tih opasnosti.

List očekuje da će se razgovor voditi otvoreno i u prijateljskom duhu i da će na taj način države Južne Amerike u velikoj meri doprineti panameričkoj saradnji koja nikad ranije nije bila toliko potrebna koliko logična.

Predsednik je danas stigao u Hajd Park gde će provesti nedelji odmor. U toku puta je telefonom razgovarao sa ministrom inostranih poslova Halom, obaveštavajući se o razvoju situacije u Evropi.

Uprava hotela Tauer, izdala je juče saopštenje da se svim zaposlenima zabranjuje da pretresaju evropski sukob. Ta zabrana motivisana je politikom neutralnosti koju je objavio predsednik.

Celokupno izdanje možete pogledati na linku Narodne biblioteke

List Vreme piše o verzijama o  jednoj međunarodnoj konferenciji za mir.

U londonskim političkim krugovima govori se o sistematskoj akciji Italije za okončanje sadašnjeg ratnog stanja. Glavnu ulogu vrši italijanski ambasador u Berlinu Atoliko koji se svakodnevno sastaje sa nemačkim ministrom inostranih poslova Ribentropom.

Nemačka predlaže, kako se u tim krugovima kaže, da se posle pada Varšave sazove jedna međunarodna konferencija. U tom slučaju bi Nemačka pristala da obustavi neprijateljstva na Istočnom frontu.

Pošto Francuska i Engleska ne mogu da sklope mir sa Nemačkom, smatra se da ovaj predlog neće moći da se prihvati, pošto Poljska neće moći da pristane na te uslove.

Naročita pažnja se posvećuje pregovorima u Londonu između Rima i Londona s jedne strane i Rima i Pariza s druge strane. O ovim pregovorima se ništa ne saopštava, ali se polaže velika nada u pogledu daljeg razvoja diplomatije u Evropi.

Celokupno izdanje možete pogledati na linku Narodne biblioteke

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1939. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.

Projekat je realizovan u saradnji i uz materijal iz digitalne arhive Narodne biblioteke Srbije i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.

Povezani tekstovi