Foto: UST
U novom Udruženju kažu da im se deo ciljeva poklapa sa Evropskim udruženjem sudija i tužilaca za demokratiju i razvoj (MEDEL) a  prioritet jeste odbrana nezavisnosti pravosuđa od uticaja svakog drugog oblika državne vlasti i od uticaja posebnih interesa (pojedinaca i grupa) kao i zalaganje za osnivanje pravosudne organizacije koja je spremna da garantuje javnu službu u funkciji ostvarivanja pravde shodno principu transparentnosti omogućavajući građanima kontrolu nad njegovim funkcionisanjem.
Iz novog Udruženja poručuju da okupljaju sudije i tužioce koji nisu bili na upravljačkim pozicijama, nisu pravili trule kompromise tokom reizbora 2009.godine pa sve do danas te smatraju da je vreme za novu energiju i pravac struke u prostoru u kom su do sada delovala strukovna udruženja čija se rukovodstva decenijama nisu menjala, podmlađivala  i čiji su ciljevi oročeni na nekoliko godina umesto da budu oročeni na 20-30 godina. Reforma pravosuđa je potreba svih nas, građana i ne treba je posmatrati  kao jedan od uslova za članstvo u EU.