udruzenje sudija i tuzilaca srbije

Udruženje sudija: O nacrtu amandmana tek nakon detaljne analize

Udruženje sudija i tužilaca će detaljno proučiti objavljeni radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa kako bi dalo argumentovanu ocenu u kojoj meri je isti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, u pripremi za predstavljanje radnog teksta na najavljenom okruglom stolu.

Nenad Stefanović novi predsednik UST

Održana je osnivačka skupština Udruženja sudija i tužilaca Srbije( UST) u Beogradu na kojoj su prisutne sudije i tužioci iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kruševca, Bora, Kragujevca… jednoglasno izabrali za predsednika Udruzenja Nenada Stefanovića, zamenika javnog tužioca iz Beograda a za predsednika UO Ivanu Josifović, sudiju iz Novog Sada.