Foto: Trg kralja Milana u Nišu Foto: Wikipedia

Sekretar Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu Mirjana Popović istakla je da je za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u ovoj godini predviđeno pet miliona dinara, a na predlog romskih udruženja odlučeno je da novac bude utrošen za stipendiranje učenika i otvaranje kulturnog centra.

„Romski kulturni centar biće otvoren u zgradi u kojoj se sada nalazi Mesna kancelarija ’12. februar’. Predračun radova je već urađen i utvrđeno je da će za adaptaciju biti potrebno 3,6 miliona dinara“, istakla je Popović.

Prema njenim rečima, romska udruženja izdvojila su stipendiranje kao jedan od prioriteta kako bi se deca romske nacionalnosti motivisala da nastave školovanje nakon završene osnovne škole.

„U prošloj školskoj godini osnovnu školu u Nišu je pohađalo 1.114 dece romske nacionalnosti, dok ih je u srednjim školama bilo svega 86, a na fakultetima izmedju 40 i 50“, kazala je Popović.

Ona je rekla da će stipendije iznositi oko 5.000 dinara i isplaćivaće se deset meseci.

„Biće raspisan javni poziv, a stipendije će biti dodeljene učenicima koji imaju najveći broj bodova. Bodovaće se uspeh u osnovnoj školi. Za dodelu stipendije učenici će morati da imaju u prethodnoj školskoj godini najmanju prosečnu ocenu dva i po, dok ocena iz vladanja mora da bude najmanje trojka“, izjavila je Popović.

Kako je kazala Popović, stipendije neće biti dodeljene učenicima koji već primaju neke druge stipendije.