Obeleženo 110 godina vojne infektologije na VMA 1VMA Foto: Beta/Ministarstvo

Jubilej je obeležen promocijom knjige „110 godina vojne infektologije i Кlinike za infektivne i tropske bolesti VMA“ u kojoj su pored kliničkog rada i uspeha u lečenju, predstavljene aktivnosti nastavnika Medicinskog fakulteta VMA sa Кlinike i iskustva infektologa u okviru medicinskog kontingenta Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.

Načelnik Кlinike za infektivne i tropske bolesti VMA Dragan Mikić istakao je da je infektologija na svetskom nivou u poslednje tri decenije doživela veliki napredak, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

„Stvaranje novog profila vrhunski edukovanih infektologa u dovoljnom broju, spremnih da se bezrezervno bave strukom i naukom, uvek je dobitna kombinacija“, rekao je Mikić.