Počela realizacija projekta o bezbednoj upotrebi interneta, uključeno 5.000 učenika 1Igor Jurić Foto: Medija centar

Ovaj projekat, kako navode rade u saradnji sa Telenor fondacijom sa ciljem da edukacije o bezbednoj upotrebi interneta kroz interaktivne radionice, predstave, tribineza roditelje, stručne radnike i radnice, kao i edukativnu igricu.

„Pravilna i pravovremena edukacija je najvažnija preventivna aktivnost, jer utiče na razvoj odgovornosti kod dece za sopstvene postupke, posebno u situacijama vršnjačkog nasilja. Tokom 2019. godine,održalismo300 edukativnih programa, i u 2020-toj nastavićemosličnimtempom. Važnost teme prepoznala je Telenor fondacija, koja je pružila podršku našem radu i omogućila nastavak održavanja edukativnih programa širom Srbije“, izjavio je Igor Jurić.

Projektom se afirmiše korišćenje interneta i drugih informaciono-komunikacionih tehnologija i alata, ali naglasak se stavlja na pravilnu selekciju sadržaja i bezbednost.

Cilj je da se mladima prikažu nenasilni oblici ponašanja, kao alternativa rastućoj kulturi nasilja, i da se u najranijem dobu usadi svest o korisnosti modernih tehnologija, ali i o bezbednosnim rizicima o kojima treba voditi računa. Budući da su u brigu o bezbednosti dece uključeni i drugi važni akteri, u program su uključeni i roditelji istaratelji dece, a škola se prepoznaje kao ustanova sa najznačajnijim zadacima kada su u pitanju edukacija i prevencija nasilja.

Ovo nije prvi put da ove dve fondacije zajednički rade na edukacijio bezbednostidecena internetu. Tokom 2017. godine realizovan je projekat „Gledaj webinar -budi bezbedan” koji je obuhvatio više od 10.000 učenika i 1.000 roditelja i nastavnika