Kako se navodi u saopštenju Poverenika, pošiljka se Povereniku vratila kao neuručena, sa napomenom da je zbog neuručenja, ostavljeno obaveštenje u poslovnoj prostoriji organa.

Ni nakon proteka roka od 15 dana, nakon ostavljanja obaveštenja, organ nije preuzeo pomenuto pismeno, navodi Poverenik.

Poverenik je, kako se navodi, o tome obavestio Upravnu inspekciju, radi preduzimanja daljih mera iz njihove nadležnosti.

Informacije koje su tražene od te direkcije odnose se na trošenje javnog novca i raspolaganje sredstvima rada, tj na sve isplate vršene zameniku direktora i portparolu direkcije i još jednom zaposlenom, kao i na zakonitost korišćenja tačno određenih autobusa.

Povezani tekstovi