Poverenik je najavio i da će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv REM i odgovornog lica.

Postupak je sproveden po prijavi organizacije CRTA u kojoj je navedeno da je Regulatorno telo za elektronske medije objavilo imejl adrese podnosilaca prijava u vezi sa programskim sadržajima pružalaca medijskih usluga.

U postupku nadzora, kako je saopštio Poverenik, nedvosmisleno je utvrđeno da je REM obavestio podnosioce prijava o ishodu postupka, ali na takav način da je odgovor dostavio na formiranu mejling listu, sačinjenu od imejl adresa velikog broja podnosilaca prijava.

Na taj način je svaki pojedinačni podnosilac prijave došao u posed velikog broja imejl adresa drugih podnosilaca.

Povezani tekstovi