Rodoljub Šabić Foto: wikipedia

U pismu Komori javnih izvršitelja poverenik je ukazao da je u više postupaka nadzora izvršitelja, koje je sprovodio po predstavkama građana, utvrdio nepravilnosti i nezakonitosti u obradi ličnih podataka, kao i da se takva praksa nastavlja i pored nekoliko formalnih upozorenja koje je uputio.

U sprovedenim postupcima nadzora je, kako se navodi, utvrđeno da javni izvršitelji prilikom dostavljanja rešenja o izvršenju, dostavljaju podatke o ličnosti većeg broja fizičkih lica, imena i prezimena, adrese, dugovanja, odnosno „podatke svih drugih lica za koje je izvršni poverilac istom prilikom tražio izvršenje“.

Dostavljajući na primer izvod iz „Knjige uručenja opomenutih korisnika“, čine dostupnim, bez svrhe i potrebe ne samo podatke konkretnog dužnika, nego podatke svih lica u odnosu na koje poverilac istom prilikom traži izvršenje, ukazao je poverenik.

On je istakao da takva praksa mora prestati bez odlaganja jer je direktno suprotna zakonskoj obavezi da se pri obradi ličnih podataka preduzimaju odgovarajuće mere zaštite podataka, a i njom se izlažu kompromitaciji i mogućoj zloupotrebi lični podaci većeg broja lica.

Poverenik je podsetio da je jedna od zakonom utvrđenih obaveza Komore da se stara o tome da javni izvršitelji savesno i zakonito obavljaju svoj posao i da je obaveza Komore da preduzme sve potrebne korake da bi se sa nezakonitom praksom prestalo. Poverenik je kopiju pisma dostavio i Ministarstvu pravde koje je po zakonu nadležno za nadzor nad radom javnih izvršitelja.