Promena načina dežuranja na maloj maturi 1Mala matura Foto: Vesna Andrić

Takav model testiran je prošle godine u 29 škola i pokazao je dobre rezultate. Ministar je ocenio da su mere koje je preduzelo Ministarstvo prosvete da poslednja mala matura protekne bez nepravilnosti dale rezultate, ali da nije u potpunosti zadovoljan. Ipak, kao pozitivno je ocenio to što smo Evropskoj komisiji pokazali da imamo kapacitet da sprovedemo nezavisnu državnu maturu.